Skip to Content

A Bright Night on the Town – Μια Λαμπρή Βράδια στην Πόλη

Sharing is caring!

We are winding down our holiday break and the kids go back to school tomorrow. To close up with the holiday festivities, I ‘d like to share these photos from my recent night out on the town. First is the ever present ship with lights, which is a Greek tradition.

Τελειώνουν οι διακοπές μας και τα παιδιά επιστρέφουν στο σχολείο αύριο. Για να κλείσω με  τους εορτασμούς, Θα ήθελα να μοιραστώ αυτές τις φωτογραφίες από την πρόσφατη βόλτα μου στην πόλη. Πρώτο είναι το πανταχού παρούσα πλοίο με τα φώτα που είναι ελληνική παράδοση.

A sailboat with lights, A bright night on the town - the boondocks blog
The metropolitan church located at the heart of the town.

Η μητροπολιτική εκκλησία που βρίσκεται στο κέντρο της πόλης.
The Metropolitan Church, A bright night on the town - The boondocks blog
The metropolitan church entrance, A bright night on the town - the boondocks blog
Bell Tower of the metropolitan church, A bright night on the town - The Boondocks blog
Lights galore!

​Άφθονα φώτα!

A sheet of lights on balcony, A bright night on the town - the boondocks blog
A distressed shop door…

Μια φθαρμένη πόρτα καταστήματος …

And the best shop in town – according to me!

Και το καλύτερο κατάστημα στην πόλη – κατά τη γνώμη μου!
Display window with Santa on metal chair, A bright night on the town - The boondocks blog
Window display christmas ornaments, A bright night on the town, The boondocks blog
Vintage shop ornaments and tin buckets, A bright night on the town - the boondocks blog
Interior of vintage store, A bright night on the town - the boondocks blog
… full of shabby goodness!  

…με παλιά και ωραία πράγματα!
Window display with old chair and crocheted throw, A bright night on the town - the Boondocks blog
Window display Vintage store, A bright night on the town - the boondocks blog
And eclectic old treasures!

Και εκλεκτική παλιούς θησαυρούς!
Vintage glass pieces, A bright night on the town - the boondocks blog
And so Christmas is over and we close this chapter with some lovely red candlestick holders.

Τα Χριστούγεννα τελείωσαν και θα κλείσω αυτό το κεφάλαιο με μερικά όμορφα κόκκινα κηροπήγια.

Red candleholders in window display, A bright Night on the Town - the Boondocks blog
The night takes on a different look when it is dressed in its evening finery. It was indeed a bright night on the town for me.   Now it’s time to move forward into 2016!  Happy New Year my friends!

Η νύχτα αποκτά μια διαφορετική εμφάνιση, όταν είναι ντυμένη με τα βράδυνα στολίδια του. Ήταν πράγματι μια λαμπρή βραδιά στην πόλη για μένα. Τώρα ήρθε η ώρα να προχωρήσουμε στο 2016!  Ευτυχισμένο το Νέο Έτος φίλοι μου!

​If you like what you see, share it with your friends, or save it on Pinterest.  Above is a Pinterest worthy image!

​If you really like what you see subscribe to my blog and get my adventures twice a week in your mailbox. The form is on the sidebar and your e-mail will never be shared with a third party.

You may also like:
Επίσης θα σας 
αρέσει:
<< A Christmas Park                     HOME                  The Snow Spray that Wasn’t >>
This blog is for entertainment purposes only; my DIY tutorials are not professional advice. Read my full disclaimer here.

I love it when I get your comments and I will reply to each and every one of them. ​

Μ ‘αρέσει όταν παίρνω τα σχόλιά σας και θα απαντήσω σε καθένα από αυτά.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Life Loving

Sunday 17th of January 2016

Loving your local shop with all those treasures in it. I bet you could lose hours in there browsing through all their wares! Sally @ Life Loving #LifeLovingLinkie

Mary

Tuesday 19th of January 2016

Sally I only like to window shop.. What kind of blogger would I be if I spent money on things I can make myself! But I love passing by and having a look.

oldthings

Thursday 7th of January 2016

Μαίρη ,εύχομαι ολόψυχα οι πόλεις μας να λάμπουν πάντοτε και κάθε μέρα και όχι μόνο τα Χριστούγεννα ,επειδή το αξίζουν .Κάθε πόλη με την ιδιαίτερη ομορφιά της !Στο μαγαζί αυτό θα καθόμουν όλη μέρα ! Να είσαι πάντα καλά και να ομορφαίνεις τη γειτονιά μας με τις υπέροχες φωτογραφίες σου !

Mary

Friday 8th of January 2016

Και εγώ Ολυμπία μου. Εχουμε τόσο όμορφα μέρη που ειναι κρίμα, να μην μπορούμε να τα απολαύσουμε, Με τον ποιον απλό τρόπο φέρνουμε τις χαρές στις πολεις μας. Να σε πάντα καλά!!

Krista

Thursday 7th of January 2016

That church was beautiful. I see why it is the center piece.. The last two posts have been a wonderful tour of your town. Fun.

Mary

Friday 8th of January 2016

Thanks Krista, I couldn't do any DIY after all the olive picking so I decided to show you the beauty around me. Thanks for joining me.

Jackie Smith

Thursday 7th of January 2016

Oh Mary, what is the name of the town and that store??? We are talking spring road trips and still need decorative items at our Stone House on the Hill, looks like I need to visit it! Happy New Year!!!

Mary

Friday 8th of January 2016

Jackie you'll have to take the other road leading to Patra in order to go to this lovely store. Hope you're having a great time in ...well now I'm not even sure where you are, you're such a busy lady!

Celeste

Thursday 7th of January 2016

I love getting a glimpse of your town in your blog posts! It's so beautiful this time of year! And I can see why that shop is your favorite. It looks like a treasure trove of unique goodies!

Mary

Friday 8th of January 2016

Celeste, I try not to go in there, otherwise I'd be broke all the time.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.