Skip to Content

A cheerful Experiment – Ένα χαρούμενο Πείραμα

Sharing is caring!

Good morning to everyone, hope you are all having a great week!  I am in the middle of a heat wave but lucky for me it is nice and breezy on my balcony.  Speaking of that balcony a few months ago I had posted about my desire for privacy on the balcony, here.  That experiment was such a success that I decided to extend it to other areas of the balcony!

Today I am  going to show you what else I have come up with.  On my first partition for privacy, I had used fabric with varnish to create a pleasant barrier against nosey neighbors.  This was very time consuming.  So what do I choose to do, consume some more time by painting the second laminate board that I had!  Here is what it looked like before:

Καλημέρα σε όλους, ελπίζω να εχετε όλοι μια υπέροχη εβδομάδα! Είμαι στη μέση ενός καύσωνα, αλλά είμαι τυχερή γιατί το μπαλκόνι μου είναι ωραίο και δροσερό. Μιλώντας για αυτό πριν από λίγους μήνες είχα δημοσιεύσει σχετικά με την επιθυμία μου για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στο μπαλκόνι, εδώ. Αυτό το πείραμα ήταν μια τέτοια επιτυχία που αποφάσισα να το επεκτείνω και σε άλλες περιοχές του μπαλκονιού!

Σήμερα θα να σας δείξω τι άλλο έχω κάνει. Στο πρώτο μου διαχωριστικό για προστασία της ιδιωτικής ζωής, είχα χρησιμοποιήσει ύφασμα με βερνίκι για να δημιουργήσω ένα ευχάριστο φράγμα κατά τους αδιάκριτους γείτονες. Αυτό ήταν πολύ χρονοβόρα. Έτσι, αυτό που επέλεξα να κάνω ηταν να καταναλώσω λίγο περισσότερο χρόνο με τη ζωγραφική – και έτσι έκανα  το δεύτερο κομμάτι που είχα!  Εδώ είναι πως έμοιαζε πριν:

Laminate board, A Cheerful Experiment www.theboondocksblog.com
I added a big vinyl piece on the outside to protect it from the rain and then I painted stripes on it using acrylic paint. 

Πρόσθεσα ένα μεγάλο κομμάτι βινυλίου στο εξωτερικό για να το προστατεύσω από τη βροχή και στη συνέχεια ζωγράφισα ρίγες χρησιμοποιώντας ακρυλικό χρώμα.

Adding the vinyl outside piece, A Cheerful Experiment, www.theboondocksblog.com
It looked very colorful but it did not look finished, I hemmed and hawked for a while till I found some masking tape which came in a nice bright blue color. 

Φαινόταν αρκετά πολύχρωμο, αλλά δεν ηταν τελειωμένο, εγώ δυσκολεύτηκα για λίγο μέχρι που βρήκα κάποια κολλητική ταινία που ήρθε σε ένα ωραίο φωτεινό μπλε χρώμα.

Blue tape, A Cheerful Experiment, www.theboondocksblog.com
I then taped it all around the vinyl and the edge of the painted laminate. to seal in the vinyl and so that it would look like a border.

Στη συνέχεια πέρασα με ταινία όλο το βινύλιο και το άκρο του ζωγραφισμένου κομματιού. για να σφραγίσει το βινύλιο  και να μοιάζει σαν σύνορο.

Finished partition, A Cheerful Experiment, www.theboondocksblog.com
Painted laminate board, A Cheerful Experiment, www.theboondocksblog.com
Finished partition on the balcony, A Cheerful Experiment, www.theboondocksblog.com
And this is another area of my balcony which is bright and cheery but also keeps the unwanted out!  What do you think of my solution?

Και αυτή είναι μια άλλη περιοχή του μπαλκονιού μου που είναι φωτεινό και χαρωπό, αλλά επίσης διώχνει το ανεπιθύμητο έξω! Τι γνώμη έχετε για τη λύση μου;​

Ιf you like what you see, share it with your friends, or save it on Pinterest. If you really like what you see subscribe to my blog and get my adventures twice a week in your mailbox.

Αν σας αρέσει αυτό που βλέπετε, να το μοιραστείτε με τους φίλους σας, ή να το αποθηκεύσετε στο Pinterest. Επισεις μπορείτε  να εγγραφείτε στο blog μου και να λαμβάνετε τις περιπέτειες  μου δύο φορές την εβδομάδα στο e-mail σας.

Picture
Other posts you may like:
Κι άλλες προτάσεις  που θα σας αρέσουν:
 << The Hanging Corner                     HOME                              A Blissful Decay  >>

This blog is for entertainment purposes only; my DIY tutorials are not professional advice. Read my full disclaimer here.

I love it when I get your comments and I will try to reply to each and every one of them. ​ Μ ‘αρέσει όταν παίρνω τα σχόλιά σας και θα απαντήσω σε καθένα από αυτά.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Gabriela

Wednesday 22nd of July 2015

I think it's very ingenious. And I like that it's so colourful :) Have a great day and enjoy your new "little corner" !

Mary

Thursday 23rd of July 2015

Thank you Gabriela, I too like the colorful effect of this one. Thanks for visiting, and yo ualso have a wonderful day!

Shelly@minettesmaze

Thursday 23rd of July 2015

Love how colorful it is!!

Mary

Thursday 23rd of July 2015

Thanks so much, I tried to mimic the colors from the other screen.

Karen

Tuesday 28th of July 2015

What a clever and cheerful solution! I love "real life" projects like this! Thank you so much for sharing at Something to Talk About! Karen

Mary

Tuesday 28th of July 2015

Thanks Karen, I try to go out of my comfort zone once in a while !

Keri

Monday 3rd of August 2015

I think this is a wonderful solution for privacy and very cheerful too!! Nice work!!

Mary

Monday 3rd of August 2015

Thanks for the compliment Keri. And thank you for visiting!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.