Skip to Content

Hedgehog Spring Wreath – ‘Ανοιξιατικο Σκαντζόχοιρένιο  Στεφάνι

Sharing is caring!

I hope you all had a wonderful Spring break.  I just celebrated my Easter this past week, so I have been quite busy. But I’m back now and my head is buzzing.  So many ideas and so little time.   

I would like to share some thoughts with all of you now that Spring is here.  Ever since I have started this blog, I feel as if a whole new world has opened up to me.  I no longer look at items and think “trash”.  I seem to be thinking outside the box, and finding beauty and re-purposing in so many things that I would normally have gotten rid of.  I feel as if my world – and my way of thinking – has been immensely enriched. Every time I take a trip to my farm and see something that looks like it belongs in the dumpster – an old door, shutters that look older than me – a light bulb seems to go off in my head.  Would it be silly of me to say that even my dreams are full of DIYs?  Anyway, that is enough of the musing. 

 Ελπίζω να είχατε όλοι ένα θαυμάσιο ανοιξιάτικο διάλειμμα. Μόλις γιόρτασα το Πάσχα μου την περασμένη εβδομάδα, γι ‘αυτό ήμουν αρκετά απασχολημένη. Αλλά έχω επιστρέψει τώρα και το κεφάλι μου βουίζει. Έτσι, πολλές ιδέες και τόσο λίγο χρόνο.
Θα ήθελα να μοιραστώ μερικές σκέψεις μαζί σας, τώρα που η άνοιξη είναι εδώ. Από τότε που έχω αρχίσει αυτό το blog, αισθάνομαι σαν ένας ολόκληρος νέος κόσμος έχει ανοίξει για μένα. Κοιτάζω δεν είναι πλέον σε αντικείμενα και να σκεφτεί “σκουπίδια”. Μου φαίνεται να σκέφτεται έξω από το κουτί, και βρίσκοντας την ομορφιά και τον αναπροσανατολισμό του σε τόσα πολλά πράγματα που κανονικά θα έπρεπε να πάρει απαλλαγούμε από. Νιώθω λες μου κόσμο – και τον τρόπο σκέψης μου – έχει εξαιρετικά εμπλουτίζεται.

Κάθε φορά που κάνω βόλτα στο αγρόκτημά  και βλέπω κάτι που μοιάζει να ανήκει στον κάδο – μια παλιά πόρτα, παραθυρόφυλλα που μοιάζουν αρχαία - μια μικρή φωνή μου λέει ”όχι” . Θα ήταν ανόητο εκ μέρους μου να πω ότι ακόμη και τα όνειρά μου είναι γεμάτα από DIYs; Τέλος πάντων, αρκετός συλλογισμός.
Wreath before, Hedgehog Spring Wreath  www.theboondocksblog.com
I had a lovely wreath that my cousin had given to me many, many years ago (so long ago that she does not even remember).  It was a nice enough wreath, but in my present state of mind I cannot leave anything alone.  

Είχα ένα υπέροχο στεφάνι που η ξαδέρφη μου μου είχε δωρήσει  πολλά χρόνια πριν (ούτε το θυμάται καν). Ήταν ένα αρκετά καλό στεφάνι, αλλά στην παρούσα κατάσταση του μυαλού μου, δεν μπορώ να αφήσει τίποτα ήσυχο.
Hedgehog Spring Wreath  www.theboondocksblog.com
I removed the ribbon, the flowers and the fake bird.  And then I painted it.  Because, like I said, I cannot leave anything well enough alone.  I added this lovely ribbon that I bought which had these cute wooden hedgehogs on it. And then I reapplied the fake flower.

Έβγαλα την κορδέλα, τα λουλούδια και το ψεύτικο πουλί. Και τότε το ζωγράφισα λευκό. Επειδή, όπως είπα, δεν μπορώ να αφήσει τίποτα ήσυχο. Πρόσθεσα αυτή την υπέροχη κορδέλα που  είχε αυτά τα χαριτωμένα ξύλινα σκαντζοχοιράκια. Και τότε εφάρμοσα  το ψεύτικο λουλούδι.
Hedgehog Spring Wreath  www.theboondocksblog.com
I think that painting it just a little really makes it look bright and Springy and it makes the wreath stand out much more than it did before. 

Πιστεύω ότι η βαφή πραγματικά το κάνει να φαίνεται λαμπερό και Ανοιξιάτικο και κάνει το στεφάνι να ξεχωρίζει πολύ περισσότερο από ότι πριν.
Hedgehog Spring Wreath  www.theboondocksblog.com
Gotta love those hedgehogs!!  The ribbon also came with pretty wooden beads, some of which look like berries. 

Πόσο

 μου αρέσουν οι σκαντζόχοιροι !! Η κορδέλα, επίσης, ήρθε με όμορφες ξύλινες χάντρες, μερικά από τα οποία μοιάζουν με μούρα.
Hedgehog Spring Wreath  www.theboondocksblog.com
Now I can say that Spring is here. Not your typical Spring wreath but it sure is an improvement from the original.  What do you think?  Do you like my wooden hedgehogs?

Τώρα μπορώ να πω ότι η άνοιξη έφτασε. Δεν είναι τυπικό Ανοιξιάτικο στεφάνι, αλλά είναι  βέβαιο ότι υπάρχει μια βελτίωση. Τι πιστεύετε? Σας αρέσουν οι ξύλινοι σκαντζόχοιροι μου;
You may also like:
Επίσης θα σας αρέσει:
<<  Thinking Outside the Box                         HOME                          An Announcement  >>

This blog is for entertainment purposes only; my DIY tutorials are not professional advice. Read my full disclaimer here.

I love it when I get your comments and I will reply to each one here or on your blog. ​
Μ ‘αρέσει όταν παίρνω τα σχόλιά σας και θα απαντήσω σε καθένα από αυτά.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.