Skip to Content

My 6 month blogoversary – Η εξάμηνη επέτειος

Sharing is caring!

Happy weekend to everyone!  Well, as you can tell from the title of this post, it is my  6 -month blogoversary!  What is that you say?  It is only 6 months, so what are you celebrating for?  It’s no big deal! 

Ευτυχισμένο το Σαββατοκύριακο σε όλους και καλό  Δεκαπενταύγουστο! Λοιπόν,  όπως μπορείτε να  διακρίνετε από τον τίτλο αυτής της ημέρας, είναι το εξάμηνο  επέτειος για το blog μου – blogiversary!  Τι είναι αυτά που λες; Είναι μόνο 6 μήνες, οπότε για τι γιορτάζουμε;  Δεν είναι μεγάλη υπόθεση! 
olive trees, Six Month Blogoversary www.theboondocksblog.com
You are wrong my friend!! These last six months have felt more like a year to me.  If anyone had told me that there would be so much work involved in running a blog, I would not have believed them!  This is more than a full time job!  So yes, it is a big deal, and here are the reasons why:

  • First and foremost, I am doing what I love, which is saving things from garbage dumpsters. 
  • My creativity has skyrocketed.  I am thinking outside the box and constantly jotting down ideas. I even dream about projects I want to complete.
  • I get to do so many things and wear so many hats. Writer ( not very good but trying – have I found my voice yet? ), Photographer (again working on that one), Editor ( thank God for Picmonkey and my daughter)  PR person??  
  • And of course DIYer.  I am constantly learning about painting, new techniques and  how to make materials I need, because I do live “In the boondocks” where much is not available.  
  • And the icing on the cake.  I have met so many wonderful bloggers  out there who have been so supportive and generous with their advice and help. They have welcomed me with open arms and have made me feel at home.  

the beach, Six Month Blogoversary www.theboondocksblog.com
So celebrate with me in my joy and happiness to have found  this wonderful occupation (would we even call it that?). And also for having carved out  this cocoon where I can be myself and shut the door on the outside world,  with all of its economic catastrophes and idiotic politicians. ​
mountains, Six Month Blogoversary www.theboondocksblog.com
Κάνεις λάθος φίλε μου!! Αυτοί οι τελευταίοι έξι μήνες έχουν αισθανθεί περισσότερο σαν ένα χρόνο για μένα. Αν κάποιος μου είχε πει ότι θα υπήρχε τόση πολλή δουλειά που εμπλέκονται στη λειτουργία ένα blog, δεν θα το είχα πιστέψει! Αυτό είναι κάτι περισσότερο από μια πλήρους απασχόλησης εργασία! Οπότε ναι, αυτό είναι μια μεγάλη υπόθεση, και εδώ είναι οι λόγοι:
  • Πρώτον και κύριον, κάνω αυτό που αγαπώ, η οποία είναι η εξοικονόμηση πραγμάτων από σίγουρο  θάνατο.
  • Η δημιουργικότητα μου έχει εκτιναχθεί στα ύψη. Σκέφτομαι έξω από το κουτί και συνεχώς  καταγράφω τις ιδέες μου. Εγώ ακόμη ονειρεύομαι έργα που θέλω να ολοκληρώσω.
  • Κάνω τόσα πολλά πράγματα και φοράω τόσα πολλά καπέλα. Συγγραφέας (δεν είμαι πολύ καλή, αλλά προσπαθώ – έχω βρει τη φωνή μου ακόμα;), Φωτογράφος (και πάλι εργάζονται να βελτιωθώ), Επιμελητής (δόξα τω Θεό για Picmonkey)  Δημόσιες σχέσεις??  
  • Και φυσικά “Καν το μόνος σου” DIYer. Συνέχεια μαθαίνω για τη ζωγραφική, νέες τεχνικές και πώς να κάνει τα υλικά που χρειάζομαι, γιατί  ζω “Στα boondocks”, δηλαδή στην επαρχία όπου πολλά δεν είναι διαθέσιμα.
  • Και το κερασάκι στην τούρτα. Έχω γνωρίσει τόσους πολλούς θαυμάσιους bloggers εκεί έξω που υπήρξαν υποστηρικτικές και γενναιόδωροι με τις συμβουλές και τη βοήθειά τους. Με καλωσόρισαν με ανοιχτές αγκάλες και με έκαναν να αισθανθώ σαν στο σπίτι μου.

Έτσι γιορτάσετε μαζί μου στη χαρά και την ευτυχία μου που ανακάλυψα αυτό το υπέροχο επάγγελμα (έτσι δεν το λέμε;). Και, επίσης, για το γεγονός ότι χάραξα αυτό το καταφύγιο όπου μπορώ να είμαι ο εαυτός μου, να κλείνω την πόρτα στον έξω κόσμο, με τις οικονομικές καταστροφές και ηλίθιους πολιτικούς.

pebbles, Six Month Blogoversary www.theboondocksblog.com
It’s been exciting for me to share my thoughts with you on my six month Blogoversary. Thanks to everyone who has been visiting and  giving me some of their time. 

Σας ευχαριστώ όλους που έχετε επισκεφθεί και μου δίνετε λίγο από το χρόνο σας.

If you like what you see, share it with your friends, or save it on Pinterest.  ​If you really like what you see subscribe to my blog and get my adventures twice a week in your mailbox. The form is on the sidebar and your e-mail will never be shared with a third party.
You may also like:
Επίσης θα σας 
αρέσει: 
<< Saving the Life Saver          HOME           Reorganizing the Organizer >>
This blog is for entertainment purposes only; my DIY tutorials are not professional advice. Read my full disclaimer here.

I love it when I get your comments and I will try reply to them or visit you on your blog. ​Please do not add a hyperlink to your comment, otherwise we cannot publish it.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nikki Frank-Hamilton

Wednesday 30th of September 2015

Mary, had to leave you a message! Yeehaw! Congrats! You are the best, I love your transformations, they are so imaginative and inspiring! So happy to have gotten to know you through #WAYWOW and look forward to seeing all your future projects! Cheers!

Mary

Wednesday 30th of September 2015

Thanks Nikki, I feel the same way. Blogging is such a rewarding experience. I keep on telling my kids, I have the best job in the world, and they look at me, exhausted but with a big smile on my face.

Karen

Sunday 16th of August 2015

Happy 6 months! I would love for you to join me each week on Monday for our Something to Talk About link party! Have a great day! Karen

Mary

Monday 17th of August 2015

Karen it would be my pleasure!

Mary

Monday 17th of August 2015

Hi Karen so glad you have visited my little slice of the blog sphere. I have actually been linking up to your wonderful party for a few months now! I'll be there every week!

Lisa

Monday 17th of August 2015

Hi Mary - I just saw your post on Merry Mondays and wanted to say Happy 6 month blogoversary! I just started a couple months ago and also had no idea how much I would be learning and doing when it comes to blogging - what an adventure! Lisa @ wiggles and whimsy

Mary

Monday 17th of August 2015

Lisa, it is always nice to meet a fellow newbie. Yes, it certainly is a full time job, but I love it. And I'm never bored!! Thanks for visiting and I will come by and see you too!

Emily

Tuesday 18th of August 2015

Congratulations on 6 months! I started blogging full time around January, and I can't believe how much work it has been either! I haven't been able to put in a lot of time, but I sure enjoy writing and finding new bloggers when I can.

Mary

Tuesday 18th of August 2015

Thanks so much Emily! It may be a lot of work but it is also very rewarding. I too really enjoy meeting so many nice people! Thanks for visiting!

bj

Tuesday 18th of August 2015

Congratulations on your blogoversary. Isn't it so fun...I have blogged since 2007 and so many thoughts on posts are still coming. I think of 2 or 3 things to post before I can finish the one I'm working on. I have 23 drafts standing by right now. Fun fun....xo

Mary

Wednesday 19th of August 2015

BJ I hear ya...I don't have 23 drafts yet, but I'm working on it!! Thanks for dropping by!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.