Skip to Content

My Obligatory Post in Praise of Autumn - Υποχρεωτική δημοσίευση μου στον έπαινο του Φθινοπώρου

Sharing is caring!

For the past few days I have been opening the  facebook news feed and been bombarded with pumpkins and leaves and apples and all sorts of lovely Autumn things. And it upsets me because I do not have Autumn where I am. And so I give you my obligatory post in praise of autumn.

Τις τελευταίες μέρες όταν ανοίγω το Facebook έχω βομβαρδιστεί με κολοκύθες και  φύλλα και  μήλα και όλα τα όμορφα πράγματα του Φθινόπωρου.
wreath on door, My Obligatory Post in Praise of Autumn www.theboondocksblog.com
Now this is all good and well, but I live in a coastal town.  When I look out the window I have  the beach to my left and the mountains to my right … And the worst is the trees here do not like to change color, they simply stay green and produce olives, lemons and oranges.  Good for eating but not very good to put you in a Fall kind of mood. 

Τώρα όλα αυτά είναι καλά, αλλά ζω σε μια παραλιακή πόλη. Όταν κοιτάζω έξω από το παράθυρο έχω την παραλία στα αριστερά μου και τα βουνά στα δεξιά μου … Και το χειρότερο είναι τα δέντρα εδώ δεν αλλάζουν χρώμα, απλά μένουν πράσινο και παράγουν ελιές, λεμόνια και πορτοκάλια. Καλό για φαγητό, αλλά για δεν είναι πολύ καλό για να μας βάλει σε Φθινοπωρινή διάθεση.
pumpkins, My Obligatory Post in Praise of Autumn www.theboondocksblog.com
So you see that I have a problem.  We do not do pumpkins here in Greece, we do Elections and lots of Drama! (For anyone who does not get that, we are having our third election in as many years.)  Now back to my dilemma.  What do I show you for my official Fall post?  And why is this important – why because I am a Fall lover! 

Έτσι μπορείτε να δείτε ότι έχω ένα πρόβλημα. Εμείς δεν κάνουμε κολοκύθες εδώ στην Ελλάδα, κάνουμε εκλογές! (Για όποιον δεν καταλαβαίνει, θα έχουμε τρίτη φορά  εκλογές φέτος.) Τώρα πίσω στο δίλημμά μου. Τι μπορώ να σας δείξω επίσημα για το Φθινόπωρο; Και γιατί είναι σημαντικό –  επειδή είμαι λάτρης του Φθινόπωρου!
apples in a bowl, My Obligatory Post in Praise of Autumn www.theboondocksblog.com
And then while looking over Pretty Practical Home’s post it hit me.  I may not have Fall at my feet, but I did last year. 

Και ενώ κοιτούσα το Pretty Practical Home

 με χτύπησε. Μπορεί να μην έχω το Φθινόπωρο στα πόδια μου, αλλά το είχα πέρυσι.
 red leaves, My Obligatory Post in Praise of Autumn www.theboondocksblog.com
You see last year this time I was in New York, the home of the red and yellow leaves.  This is where I grew up.  This is home and I had gone to visit my sons.  And I took a ton of pictures of …  you guessed it… the leaves.

Βλέπετε πέρυσι αυτό το καιρό ήμουν στη Νέα Υόρκη, το μέρος με τα κόκκινα και  κίτρινα φύλλα. Εκεί μεγάλωσα. Είχα πάει να επισκεφθώ τους γιους μου. Και πήρα ένα σωρό φωτογραφιες με … ναι, το μαντέψετε …τα φύλλα.

red trees, My Obligatory Post in Praise of Autumn www.theboondocksblog.com
Orange trees, My Obligatory Post in Praise of Autumn www.theboondocksblog.com
more orange trees, My Obligatory Post in Praise of Autumn www.theboondocksblog.com
Shadows in the park, My Obligatory Post in Praise of Autumn www.theboondocksblog.com
orange trees in the park, My Obligatory Post in Praise of Autumn www.theboondocksblog.com
a ray of sunshine in the park, My Obligatory Post in Praise of Autumn www.theboondocksblog.com
red leaves and a road, My Obligatory Post in Praise of Autumn www.theboondocksblog.com
Disclosure: The items below are affiliate links and link to Amazon.com. If you purchase any of these products through the links, I receive a small commission, that way I can continue to provide you with lovely content.  There is no extra charge to you for purchasing through my affiliate links.
park benches, My Obligatory Post in Praise of Autumn www.theboondocksblog.com
tree trunks, My Obligatory Post in Praise of Autumn www.theboondocksblog.com
A walkway in the park, My Obligatory Post in Praise of Autumn www.theboondocksblog.com
A happy pumpkin, My Obligatory Post in Praise of Autumn www.theboondocksblog.com
I should point out that the color in these photos was not altered, they represent nature. This is why I love the Autumn. I would have exploded if I could not have done a tribute to my favorite season! And so ends my obligatory post in praise of Autumn.

If you’d like to see more photography go to my photo gallery here.  You can also subscribe to my photos below. I now have a separate subscription for photos so if you haven’t subscribed you may miss out.


Θα ήθελα να επισημάνω ότι το χρώμα σε αυτές τις φωτογραφίες δεν αλλοιώθηκε, αντιπροσωπεύουν τη φύση. Αυτός είναι ο λόγος που μου αρέσει το φθινόπωρο. 
 Θα είχα εκραγεί αν δεν μπορούσα να κάνω ένα αφιέρωμα στην αγαπημένη μου εποχή!
Picture
A photo essay in praise of Autumn and the rustic leaves and beauty it displays for us. Photography in New York, #photography #photoessay #NewYorkPhotos #Autumnlove #fallphotos #NewYorkPark #PelhamBayPark #Autumncolors #fallleaves My Obligatory Post in Praise of Autumn www.theboondocksblog.com
If you like what you see, share it with your friends, or save it on Pinterest.  Above is a Pinterest worthy image!

​If you really like what you see subscribe to my photo gallery below.  

Picture
Related posts:
Σχετικά:
<< Trunk Makeover with Stencil                HOME ​                              SI #75 >>
This blog is for entertainment purposes only; my DIY tutorials are not professional advice. Read my full disclaimer here.

I love it when I get your comments and I will reply to each and every one of them. ​Please do not add a hyperlink to your comment, otherwise we cannot publish it.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

April J Harris

Monday 16th of September 2019

Beautiful photographs, Mary, and I loved the sentiments in this post. British autumn is lovely, but North America does it best, so I can understand missing that experience! I'm featuring this post at the Hearth and Soul Link Party this week. Hope to 'see' you there, and thank you for being a part of the Hearth and Soul Community! Have a lovely week!

Sharon

Wednesday 9th of September 2015

Mary, what a lovely post! The pictures you took last year in NY are gorgeous. Maybe you could frame some for your fall decor? Sending you virtual pumpkins! 🎃🎃🎃

Mary

Thursday 10th of September 2015

Aww thanks my Inspiration Person. Do you see why? That is a great idea to frame them... Accepting vitual pumpkins with joy!!!

Pili

Thursday 10th of September 2015

Mary, this is such a beautiful post! I understand you completely, we don't have trees changing colors either, ours stay green and produce almonds, oranges, and lemons... but you managed to get a fantastic fall mood. My oldest daughter is here with me and she says she loves the pictures of the park with all those colors, and so do I Hugs, Pili

Mary

Thursday 10th of September 2015

Pili, I knew all of my European friends would understand this. Hugs to your daughter from me! And hugs to you who support me so much. Thanks!

[email protected]

Thursday 10th of September 2015

Oh Mary this is just like I'm feelin!!! I live in Spain, so yah! I get ya!!! I'm sittin here with 29 degrees C, not fall~y at all! I love the pictures you took! I miss Canada in the fall! It's just like that! Happy Fall!!!

Mary

Thursday 10th of September 2015

Katrin, I knew you would understand me. And you just came back from Canada. It must have been gorgeous there. Thanks for the love!! And Happy Fall!

Angelica

Friday 11th of September 2015

Fall is my favorite season, too! I also miss the east coast in fall & spring! Beautiful pictures!

Mary

Friday 11th of September 2015

Thank you Angelica, I look at them and go to my happy place!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.