Skip to Content

The Tenacious Olive Trees – Τα Επίμονα Ελαιόδεντρα

Sharing is caring!

It is the end of  November and that means Olive picking season here in my neck of the woods. The olives are usually ripe at this point and we pick them from now till the end of January.  To celebrate this season, I’d like to share photos of some tenacious Olive Trees.

Είναι το τέλος του Νοεμβρίου και αυτό σημαίνει ότι ειναι η εποχή που μαζεύουμε  ελιές  εδώ στην περιοχή μου. Οι ελιές ωριμάζουν τώρα και τις μαζεύουμε έως το τέλος του Ιανουαρίου. Για να γιορτάσουμε αυτήν την εποχή, θα ήθελα να μοιραστώ  κάποιες   φωτογραφίες από  επίμονα ελαιόδεντρα.

Olive Trees photo essay, Olives, The Tenacious Olive Trees The Boondocks Blog
Olive Tree photo essay, Olive Groves - The Tenacious Olive Trees The Boondocks Blog
Olive Trees photo essay, Olive grove -The Tenacious Olive Trees The Boondocks Blog
Each tree has its own story to tell.  

Το κάθε δέντρο έχει τη δική του ιστορία να πει.
Olive tree photo essay - The Tenacious Olive Trees The Boondocks Blog
With its own scars.

​Με τις δικές του πληγές.

Olive Trees photo essay - The Tenacious Olive Trees The Boondocks Blog
Written on its trunk.

Γραμμένες πάνω στο κορμό του.

Olive Trees photo essay - The Tenacious Olive Trees The Boondocks Blog
This one seems to have been split in two but still survived.  

Αυτό φαίνεται να έχει σχιστεί σε δύο, αλλά εξακολουθεί να επιβιώνει.

Olive Trees photo essay - The Tenacious Olive Trees The Boondocks Blog
Olive Trees photo essay -The Tenacious Olive Trees The Boondocks Blog
Tenacious because they are here to stay.

​Επίμονα επειδη αντέχουν στο χρόνο.

Olive Trees photo essay - The Tenacious Olive Trees The Boondocks Blog
The older the olive tree, the broader and more gnarled the trunk becomes. 

Όσο παλιότερο ειναι, τόσο πιο 
ευρύτερος και πιο δύσβατος γινεται ο κορμός.
Olive Trees photo essay The Tenacious Olive Trees - The Boondocks Blog
Olive Trees photo essay - The Tenacious Olive Trees The Boondocks Blog
Olive Trees photo essay -The Tenacious Olive Trees The Boondocks Blog
This one has to be at least 500 years old, while its roots have sprouted other trees. 

Αυτό πρέπει να είναι τουλάχιστον 500 ετών, ενώ έχουν φυτρώσει άλλα δέντρα  από  τις ρίζες του.

Olive Trees photo essay -The Tenacious Olive Trees the Boondocks blog
Disclosure: The items below are affiliate links. If you purchase any of these products through the links, I receive a small commission, that way I can continue to provide you with lovely content.  There is no extra charge to you for purchasing through my affiliate links.

Olive Trees photo essay The Tenacious Olive Trees - the Boondocks Blog
Olive Tree Photo essay The Tenacious Olive Trees - the Boondocks Blog
Tenacious olive trees which give us their fruit… to be made into olive oil, the liquid gold of the ancients..

Τα επίμονα ελαιόδεντρα που μας δινουν καρπούς … που γίνονται ελαιόλαδο,το υγρό χρυσό των αρχαίων.
  
Picture
Olive Tree Photo essay #photography #photoessay #greece #olivetrees #olives #olivegroves #travel The Tenacious Olive Trees - the Boondocks Blog
If you like what you see, share it with your friends, or save it on Pinterest. If you really like what you see subscribe to my blog and get my adventures twice a week in your mailbox.

Αν σας αρέσει αυτό που βλέπετε, να το μοιραστείτε με τους φίλους σας, ή να το αποθηκεύσετε στο Pinterest. Επισεις μπορείτε  να εγγραφείτε στο blog μου και να λαμβάνετε τις περιπέτειες  μου δύο φορές την εβδομάδα στο e-mail σας.

Picture
Related:  
Σχετικά:
<< The Birds of Christmas               HOME                      Homemade Ornaments >>
.This blog is for entertainment purposes only; my DIY tutorials are not professional advice. Read my full disclaimer here.

I love it when I get your comments and I will reply to each and every one of them. ​
Μ ‘αρέσει όταν παίρνω τα σχόλιά σας και θα απαντήσω σε καθένα από αυτά.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Bree

Tuesday 18th of June 2019

such beautiful but narly trees...so much history behind each tree. When in Spain I saw an olive tree in a church ground that they said was over 1,000 years old. Standing the test of time

Mary

Thursday 27th of June 2019

Yes they do. I have actually seen a small church built inside a tree trunk in Greece.

[email protected]

Monday 30th of November 2015

Good Morning Mary! Those olive trees sure are amazing! I didn't like olives before we moved to Spain. Now I can't go without Olive oil and Olives! I love the trees too, we have a park right next to our house, full with them and the leaves, everything is just lovely! Enjoy the Olive picking season!

Mary

Monday 30th of November 2015

Thank Katrin. I love looking at them, I love the colors of the olives, some of them are big fat and purple. And I also love the slivery feel of the leaves. Love everything about them. And of course we use olive oil for everything.

All that's Jas

Monday 30th of November 2015

WOW, what impressive trees! If they could talk I bet they'd have stories to tell...Gorgeous images, Mary, and I sense melancholy in the captions (or maybe it's me). Olives grow only in the south of my home country and I never had the pleasure to pick them. Enjoy your tradition!

Mary

Monday 30th of November 2015

Jas, not melencholy more like immense respect for the old and proud trees. They serve us for generations and still stand tall. It's one of the things I really enjoy, picking olives. and after they are pressed the smell is amazing.

krista

Monday 30th of November 2015

I didn't know olive trees looked like that OR that they lived to be that old! You are right...what a story each of them tells. It makes you feel as though they can understand the scars of life we all experience. Those are beautiful pictures.

Mary

Monday 30th of November 2015

Thanks Krista. WHen I first moved here, many years ago I did not pay any attention to them, it's only in recent years that I've noticed what characters they are. Some are really short and full of bumps... amazing trees.

Keri

Monday 30th of November 2015

Thosent olive trees are magnificent!!! That's fantastic that they're still producing fruit!! I love how they look!!

Mary

Monday 30th of November 2015

And the good thing Keri is that they don't need much maintenance, just a little water when it rains and they produce so much.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.