Skip to Content

What the Heart Hides – Τι Κρύβει η Καρδιά

Sharing is caring!

It’s that time of the month again where we get to make another  gift for Christmas!  Yes Christmas 2016!   Twelve blogger friends have decided to make a gift per month and by the time December is here we’ll have 12 gifts in all.  No last minute rushing,  no fighting with the crowds in the store. Does that sound like a great idea or what! 

Έφτασε ο καιρός να κανουμε κι άλλο ένα δώρο για τα Χριστούγεννα!  Ναι, Χριστούγεννα 2016!  Δώδεκα μπλογκερ φίλες αποφάσισαν να κάνουν ένα δώρο ανά μήνα και  ώσπου  να φτάσει  ο Δεκέμβριος  θα έχουμε ετοιμάσει 12 δώρα. Όχι την τελευταία στιγμή με  βιασύνη, η να παλεύουμε με τα πλήθη στα καταστήματα. Για πείτε μου, δεν ακούγεται σαν μια υπέροχη ιδέα;

HandmadeXmas2016, What the heart hides, www.theboondocksblog.com
To start us off Millie of 2 Crochet Hooks made No sew fleece blankets for January. For February Pili of Sweet Things made a stunning Christmas decor, How to make Christmas Decor using Scrap Wood. Go on over there and check them out, you’ll be surprised at their creativity. I am following along just like you and making my own versions of these gifts. A few weeks ago I made an almost no sew fleece pillow and now I’m going to show you my version of the scrap wood decor. 

Μας ξεκινήσετε  η Millie των 2 Crochet Hooks, που έκανε φλις κουβέρτες για τον Ιανουάριο. Για το μήνα Φεβρουάριο η Pili από Sweet Things  έκανε μια εκπληκτική Χριστουγεννιάτικη διακόσμηση  με κομμάτια ξύλου. Πηγαίνετε εκεί και  θα εκπλαγείτε με τη δημιουργικότητά τους.  Κι εγώ παρακολουθώ μαζί σας και κάνω τις δικές μου εκδοχές από αυτά τα δώρα. Πριν από λίγες εβδομάδες έκανα το σχεδόν χωρις ραψιμο φλις μαξιλάρι και τώρα θα σας δείξω τη δική μου εκδοχή του 
ξύλινου ντεκόρ .

Heart shaped piece of wood, what the heart hides - www.theboondocksblog.com
 I was sitting near the fireplace, looked up at the mantel and spotted this piece of wood. Once upon a time there were two of these heart shaped wood pieces and they had slats between them forming a basket. Of course as with everything in my home  they fell apart because kids will do that to your precious stuff. But I really liked the  wood so I kept it around. I looked at that wood and thought of Pili’s wood srap.   This was the perfect piece of wood for that project.

Μια φορά κι έναν καιρό ήταν δύο κομμάτια ξύλο σε σχήμα καρδιάς και είχαν ράγες μεταξύ τους  σχηματίζοντας ένα καλάθι. Φυσικά, όπως και με τα πάντα στο σπίτι μου, κατέρρευσε επειδή τα παιδιά ειναι παιδιά. Αλλά μου άρεσε πολύ το ξύλο γι ‘αυτό το κράτησα. Κοίταξα αυτό το ξύλο και μου θύμισε  της Pili’s. Θα ήταν το τέλειο κομμάτι γι αυτό το έργο.

red paint on heart shaped wood, what the heart hides - the boodocksblog.com
I painted it using red acrylic paint and then turned it around and glued a piece of cord to it.

Το έβαψα με κόκκινο ακρυλικό χρώμα και στη συνέχεια κόλλησα ένα κομμάτι κορδόνι στο πίσω μέρος.

cord in back of wood, what the heart hides - www.theboondocksblog.com
I then grabbed a book I had for recycling and cut a page into a heart shape. 

Στη συνέχεια άρπαξα ένα βιβλίο που είχα για ανακύκλωση και εκόψα μια σελίδα σε σχήμα καρδιάς.

 heart shaped paper on wood, What the heart hides - www.theboondocksblog.com
After gluing it onto the wood I brushed it with Mod Podge even the paper, this gave it a bit of a pink hue. It looked perfect – NOT!!  I looked at the wording and it was about platoons and gears and a battle.  Well this would not do at all!  

Μετά πέρασα με κόλλα και το χαρτί. Αυτό του έδωσε ροζ απόχρωση. Φαινόταν τέλειο - μπα!! Κοίταξα το γράψιμο στο χαρτί και ήταν περί εργαλεία, στρατιώτες και μάχες. Καλά αυτό καθόλου δεν  ταιριάζει για τον σκοπό μας!!!

decoupaged paper heart on wood, What the heart hides - www.theboondocksblog.com
How can I avert this epic failure?  By gluing more  hearts on top of the offensive one!  And so two hearts later it looked like this. I even lightly went over the last one with a red pencil. 

Πώς μπορώ να αποτρέψω αυτή την επική αποτυχία; Μα κόλλησα περισσότερες  καρδιές   πάνω  από το προσβλητικό χαρτί! Και έτσι δύο καρδιές αργότερα, έμοιαζε  έτσι.  Το πέρασα ελαφριά με ένα κόκκινο μολύβι.

adding more hearts to the wood, what the heart hides - www.theboondocksblog.com
Τo finish things off I added one last  heart in a nice neutral tone. That’s a total of four hearts, are you keeping up?  

Και για να τελειώσω, πρόσθεσα μια τελευταία καρδιά σε ένα ωραίο ουδέτερο τόνο. Εχουμε συνολικά τέσσερις καρδιές, με ακολουθείτε;

 Decoupaged hearts on wood, what the heart hides - www.theboondocksblog.com
 sideview of heart, what the heart hides - www.theboondocksblog.com
closeup of heart, what the heart hides - www.theboondocksblog.com
To look at it now, you wouldn’t know there was a battle raging underneath those hearts. Well did I divert an epic disaster or what?  Who knows what the heart hides.

Κοιτάζοντας το τώρα δεν θα ξέρατε ότι υπήρχε μια μάχη κάτω από αυτές τις καρδιές. 
Καλά έκανα και απέφυγα μια επική καταστροφή;  Ποιος ξέρει τι κρύβει  κάθε καρδιά  μεσα της. 

 hanging decoupaged wooden heart, what the heart hides - www.theboondocksblog.com
As you can see I’m cranking out those Christmas gifts. Two done, ten to go!  Below you will find all of the gifts have have been made by my blogging friends so far for the two months, each one unique.  Please hop on over and check them out. 

Όπως βλέπετε ξεκινήσαμε δυναμικα με τα Χριστουγεννιάτικα δώρα. Δύο  τελείωσαν  και  εχουμε ακόμα δέκα! Παρακάτω θα βρείτε όλα τα δώρα που έχουν γίνει από τις φίλες μου μέχρι στιγμής για τους δύο μήνες, το καθένα μοναδικό.  Παρακαλώ  επισκεφτείτε  τα  λινκς παρακάτω.

#HandmadeXmas2016 ​

​If you like what you see, share it with your friends, or save it on Pinterest. If you really like what you see subscribe to my blog and get my adventures twice a week in your mailbox.

Αν σας αρέσει αυτό που βλέπετε, να το μοιραστείτε με τους φίλους σας, ή να το αποθηκεύσετε στο Pinterest. Επισεις μπορείτε  να εγγραφείτε στο blog μου και να λαμβάνετε τις περιπέτειες  μου δύο φορές την εβδομάδα στο e-mail σας.

Picture
You may also like:
Επίσης θα σας 
αρέσει:
<< Sweater Pillows the Easy Way             HOME                              Back to Black >>
This blog is for entertainment purposes only; my DIY tutorials are not professional advice. Read my full disclaimer here.

I love it when I get your comments and I will reply to each and every one of them. ​

Μ ‘αρέσει όταν παίρνω τα σχόλιά σας και θα απαντήσω σε καθένα από αυτά.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Maria

Wednesday 24th of January 2018

Mary, this reminds very much of Decoupage, so very similar. They are precious! Love your style. Maria

Mary

Thursday 25th of January 2018

That is exactly what it is Maria. It was a fun whimsical piece I put together.

Poppy

Sunday 21st of February 2016

A very pretty heart within a heart within a heart...Mary. You are such a diligent worker, so organized and prepared for gift giving next Christmas! Inspiration can come from many places, indeed, the best being from our own homes or outdoors, in nature, my personal favourite. Happy Christmas crafting! Poppy

Mary

Monday 22nd of February 2016

Poppy, you've gotta admit, we are crazy but in a good way! I'm really enjoying all this gift crafting. Hope you are well over the pond.

Ntina

Monday 22nd of February 2016

What a great idea to get those Christmas gifts early! Love it and I love the heart you made too! You worked your magic once again! Have a great week Mary!

Mary

Monday 22nd of February 2016

The only problem Ntina is that they are turning out so well I may want to keep them all for myself! Have a wonderful week!

Katrin

Monday 22nd of February 2016

I always love reading through your posts Mary! Lol, this one is another fun project of yours! How funny that you had to hide the first heart and how cool does it look now! I love the bright red wooden heart shape and the little ones on top of each other give it that special touch! and bookpages are so cool right now! Also, I like that this gift would be something to go past the holidays all the way into spring next year! Great idea!

Mary

Monday 22nd of February 2016

Katrin, I have to be careful where I tear pages from. I really had not noticed it was a war book. Can you imagine giving this as a gift to your sweetheart and then he reads it and looks at you like ???

Lynn Spencer

Monday 22nd of February 2016

I think it's hilarious that the page you cut out depicted a battle scene! But, your solution of layering the hearts was perfect...think you should've done it regardless of what the page depicted. And look at you getting all ready for Christmas! I"m still trying to get ready for Valentine's day...say what? Valentine's day has passed? Anyway, wishing you a great Monday and beginning to a new week. Hugs, LYnn

Mary

Monday 22nd of February 2016

Really Lynn, as if I don't have enough books, I had to pick that one! All's well that ends well. Now forget about Christmas or Valentine's day, we need to get into Spring mode. This week I finally found my Spring. Do you celebrate St. Patrick's Day?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.