Skip to Content

The Drop Zone – Περιοχή Απόθεσης

Sharing is caring!

We all have that one area in our house when we first walk in where we drop “the stuff”.  Keys, letters, cell  phones, etc.  In my house it was this:

Έχουμε όλοι μια περιοχή στο σπίτι μας όταν  πρώτο μπαίνουμε που βάζουμε  “τα 

πράγματα”.  Κλειδιά,  γράμματα, κινητά τηλέφωνα, κλπ.  Στο σπίτι μου ήταν αυτό:
Before, The Drop Zone www.theboondocksblog.com
I had this lovely organizer for 20 years.  But now it was time to retire it.  Or at least to put it in the re-purposing box – yes, I have one of those.  You would be amazed how much your life changes once you start writing a blog.  

The truth is, it was no longer serving its purpose.  We had grown into the habit of leaving all of our “stuff” on top of the breakfast bar… closest distance from the front door.  I had tofind a way to corral all of  ”the stuff” that was lying on the counter/bar.  Above all I had to find a solution which was functional but more importantly do-able. A quick trip to the basement and this is what I unearthed:

Είχα αυτό το υπέροχο διοργανωτή για 20 χρόνια. Αλλά τώρα ήρθε η ώρα να συνταξιοδοτηθεί.  Ή τουλάχιστον να το βάλω στο κουτί για πράγματα που  θα αποκτήσουν άλλη χρήση – ναι, έχω ένα από αυτά.  Θα εκπλαγείτε με το πόσο πολύ η ζωή σας αλλάζει τη στιγμή που θα αρχίσετε να γράφετε ένα blog.

Η αλήθεια είναι ότι, δεν εξυπηρετεί πλέον το σκοπό του. Είχαμε συνηθίσει να αφήνουμε όλα τα «πράγματα» μας πάνω από το πρωινό μπαρ … η πιο κοντινή απόσταση από την μπροστινή πόρτα.  Έπρεπε να βρω έναν τρόπο να πιάνω όλα “τα πράγματα”, που βρισκόταν στον πάγκο. Πάνω απ ‘όλα θα έπρεπε να βρω μια λύση που να είναι λειτουργική και πάνω απ όλα 

εφικτή.
Stove top to be repurposed, The Drop Zone www.theboondocksblog.com
And now you are scratching your head, wondering “what the heck is that??”  And here is my humble answer.  It is the cover for a  gas mini stove. I decided to paint it and see where it went from there.

Είναι το κάλυμμα για κουζίνα φυσικού αερίου. Εδώ είναι πως θα έμοιαζε αν ήταν σε καλή κατάσταση (που δεν είναι το δικό μου).
Painting the stove top, The Drop Zone www.theboondocksblog.com
I also used a stencil to jazz it up a bit. A few coats of black acrylic paint and I was done.  ​ 

Χρησιμοποίησα επίσης στένσιλ.
And now you are wondering if this a drop zone does make??  Not yet… I decided to add a few additional pieces to catch all the keys, pens, etc.

Και τώρα αναρωτιέστε αν είναι αυτή μια περιοχή απόθεσης;

  Αποφάσισα να προσθέσω μερικά επιπλέον κομμάτια για να πιάσει όλα τα κλειδιά, στυλό, κλπ
The Drop Zone www.theboondocksblog.com
I added 2 glasses which I had from candles. These were used for eyewear and pens. 

 

Πρόσθεσα 2 ποτήρια που είχα από κεριά. Αυτά χρησιμοποιήθηκαν για γυαλιά και τα στυλό.
The Drop Zone www.theboondocksblog.com
I reused 2 candy tins and I placed spare change and keys in them. 

Χρησιμοποίησα 

2 κουτιά από καραμέλες που έβαλα λίγα κέρματα και τα κλειδιά.
The Drop Zone www.theboondocksblog.com
And finally I dug up some pretty containers  which may or may not be silver plated…. and I am using them for mail drop and for business cards. 

Και, τέλος, βρήκα κάποια δοχεία για ταχυδρομείο και για επαγγελματικές κάρτες.
The Drop Zone www.theboondocksblog.com
I forgot to mention that after I finished painting, I mod podged the tray to give it a shine. 

Ξέχασα να αναφέρω ότι αφού τελείωσα το πέρασα με Mod Podge ένα είδος 

στεγνωτικό για να του δώσει μια λάμψη.
The Drop Zone www.theboondocksblog.com
I think this was a good way to gather all the essentials in one place, and have it look presentable.   This is the breakfast bar I never use.  Is is simply a place where everything  gets placed, at least now it is organized. 

Νομίζω ότι αυτός ήταν ένας καλός τρόπος για να συγκεντρωθούν όλα τα απαραίτητα σε ένα μέρος, και να είναι ευπαρουσίαστα. Τουλάχιστον τώρα είναι οργανωμένα.
The Drop Zone www.theboondocksblog.com
Stove top repurposed as catch all, The Drop Zone www.theboondocksblog.com
What do you think of this idea?  I was able to re-purpose the stove cover and make it look practically unrecognizable.  But most importantly everything is gathered in one spot. Before “the stuff” was all over the counter/bar… not a pretty sight!

And in the future, if I get bored with it, I can use it as a tray or for a centerpiece. So it is very versatile.  All done with the drop zone.  Now to see what else needs organizing in the house. 

Τι γνώμη έχετε για αυτή την ιδέα; Ήμουν σε θέση να μετατρέψω το κάλυμμα και να φανεί σχεδόν αγνώριστο. Αλλά το πιο σημαντικό από όλα είναι οτι όλα συγκεντρώνονται σε ένα σημείο. Πριν “τα πράγματα” ήταν σκορπιζμένα … όχι μια όμορφη θέα!

Και στο μέλλον, αν έχω βαρεθεί με αυτό, μπορώ να το χρησιμοποιήσω ως ένα δίσκο ή για το τραπέζι.  Γι ‘αυτό είναι πολύ ευπροσάρμοστο.  Και έχω τελειώσει με την περιοχή 

απόθεσης. Τώρα να δούμε τι άλλο χρειάζεται οργάνωση στο σπίτι.
You may also like:
Επίσης θα σας αρέσει:
<<  Pottery Up-Cycle                  HOME                   An Imperfect Kitchen Utensil Holder >>

This blog is for entertainment purposes only; my DIY tutorials are not professional advice. Read my full disclaimer here.

I love it when I get your comments and I will reply to each one here or on your blog. ​
Μ ‘αρέσει όταν παίρνω τα σχόλιά σας και θα απαντήσω σε καθένα από αυτά.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Barb

Tuesday 25th of August 2015

It turned out so pretty it is almost a shame to set things on it. Nice job!

Mary

Tuesday 25th of August 2015

Thanks Barb for the visit. Not to worry, it is well protected with varnish, and I can always use it as something else if I find something else to replace it... maybe a wood piece.

alekacraftaholic

Monday 12th of October 2015

The best of all is you repurposed almost everything that someone else would probably have thrown away.Love!

Mary

Wednesday 6th of April 2016

Thank you! Yes, I always try to not throw things away! This is a perfect example.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.