Skip to Content

Easter Candle – Int’l Bloggers Club Challenge

Sharing is caring!

Welcome to the second month of our Int’l Bloggers Club Challenge, where a group of four bloggers from different parts of the world get together and compare notes.  Last month we had Valentine’s breakfasts.  

Καλώς ήρθατε στο δεύτερο μήνα του Διεθνές Bloggers Club, όπου μια ομάδα τεσσάρων μπλογκερ από διαφορετικά μέρη του κόσμου συναντιούνται και συγκρίνουν τα έθιμα τους. Τον περασμένο μήνα είχαμε το πρωινό του Αγίου Βαλεντίνου.
This month our theme is Easter.  It is the most important  religious holiday in my country. Now the interesting thing is that we are celebrating this year on May 1st.  I am Greek Orthodox Christian and our Easter coincides with the Catholic Easter once every four  years.  Well this year we have practically gone into summer-beach territory. 

Αυτό το μήνα το θέμα μας είναι το Πάσχα. Είναι η σημαντικότερη θρησκευτική γιορτή στη χώρα μου, που γιορτάζουμε φέτος στις 1η του Μάη. Είμαι Ορθόδοξη Χριστιανική και το Πάσχα μας συμπίπτει με το Καθολικό Πάσχα μία φορά κάθε τέσσερα χρόνια. 
2 easter candles, Int'l Bloggers Club - www.theboondocksblog.com
This week we celebrate “Grilled Meat” Thursday whereby the whole country smells of barbecued meat.   This is a big blow out to end the Carnival celebrations.   The following week is Clean Monday and the start of lent. 

Αυτή την εβδομάδα γιορτάζουμε “Τσικνοπέμπτη”  σύμφωνα με την οποία το σύνολο της χώρας μυρίζει ψητό κρέας στα κάρβουνα. Είναι μια μεγάλη λήξη για το τέλος της Αποκριάς. Την επόμενη εβδομάδα ερχεται η Καθαρά Δευτέρα και η έναρξη της Σαρακοστής.

Almond Flower, Int'l Bloggers Club - www.theboondocksblog.com
This all leads up to Holy Week. We bake biscuits, make cakes and of course dye the eggs.  The churches are opened all day and night with liturgies taking place and culminating on Good Friday where a procession of the Epitafio (Christ’s tomb) goes around the town.  

Όλα αυτά μέχρι την Μεγάλη Εβδομάδα. Εμείς φτιάχνουμε κουλούρια,  τσουρέκια και φυσικά βάφουμε τα αυγά. Οι εκκλησίες ανοίγουν όλη ημέρα και νύχτα με αποκορύφωμα τη Μεγάλη Παρασκευή, όπου ο Επιτάφιος κάνει την περιφορά γύρω από την πόλη.

Procession of the Epitafio, Int'l Bloggers Club - www.theboondocksblog.com
On Saturday right before Easter Sunday we all go to church at midnight.  It is here that we receive the holy light straight from the holy tomb of Jesus in Jerusalem. We each have our own very special candles that we take to church with us.

Το Σάββατο πριν από την Κυριακή του Πάσχα, όλοι πηγαίνουν στην εκκλησία τα μεσάνυχτα. Εδώ παίρνουμε το Άγιο Φως κατευθείαν από το ιερό τάφο του Ιησού στην Ιερουσαλήμ. Ο καθένας μας, έχει την δική του πολύ ιδιαίτερη λαμπάδα που παίρνουμε στην εκκλησία μαζί μας.

 Blue easter candle, Int'l Bloggers Club - www.theboondocksblog.com
These candles are given as gifts from godparents to their godchildren and come in all sorts of shapes and sizes.  The younger the godchild the more decorated is the candle. 

Οι λαμπάδες δίνονται ως δώρα στα βαφτιστήρια και κατασκευάζονται σε πολλά είδη. Όσο πιο νέο σε ηλικία είναι το βαφτιστήρι τόσο πιο διακοσμημένη είναι η λαμπάδα.

Often we add gifts to the candle, In this case if it is a girl we can add costume jewelry. The more decorated it is, the better. 

Συχνά αγοράζουμε δώρα μαζί με την λαμπάδα, Σε αυτή την περίπτωση, αν είναι κορίτσι μπορούμε να προσθέσουμε κοσμήματα. Όσο πιο διακοσμημένα είναι, τόσο το καλύτερο.

Blue Easter Candle, Int'l Bloggers club - www.theboondocksblog.com
If the recipient is a child the candle is decorated with toys and the children also receive new shoes for Easter.

Αν ο παραλήπτης είναι παιδί η λαμπάδα είναι διακοσμημένη με παιχνίδια και λαμβάνει  καινούργια παπούτσια για το Πάσχα.

Lavender Easter candle, Int'l Bloggers Club - www.theboondocksblog.com
We light the candles and take them home to light the gas stoves with.  in this way the holy light stays with us all year. 

Ανάβουμε την λαμπάδα και την μεταφέρουμε στο σπίτι, με αυτόν τον τρόπο το άγιο φως μένει μαζί μας όλο το χρόνο.

Lavender candle details, Int'l Bloggers club  - www.theboondocksblog.com
Once home, usually at 2 in the morning, we have Magiritsa, a traditional lamb soup, and the red eggs are cracked. The person whose egg remains intact will have good luck throughout the year.

Μόλις στο σπίτι, συνήθως στις 2 το πρωί, έχουμε μαγειρίτσα, και σπάμε τα κόκκινα αυγά. Το πρόσωπο του οποίου το αυγό παραμένει άθικτο, θα έχει καλή τύχη όλο το χρόνο.

Lavender Easter candle, Int'l Bloggers Club - www.theboondocksblog.com
And the great feast is on Easter Sunday. The  barbecuing of the lambs en masse.

Και την Κυριακή του Πάσχα συμβαίνει αυτό.
Roasting of Lambs for Easter, Int'l Bloggers Club - www.theboondocksblog.com
We eat lamb, crack the eggs and the children play with the toys that they recieved for Easter. 

​Τρώμε το αρνί, σπάμε τα αυγά και τα παιδάκια παιζουν με τα παιχνίδια τους.

two candles decorated for Easter, Int'l Bloggers Club - www.theboondocksblog.com
I am looking forward to celebrating Easter as I do every year.  Now join my friends and see what they do in their respective countries for Easter. 

Ανυπομονώ να τον εορτασμό του Πάσχα, όπως κάνω κάθε χρόνο. Τώρα επισκεφθείτε τις φίλες μου για να δείτε τι κάνουν στις χώρες τους για το Πάσχα.

If you like what you see, share it with your friends, or save it on Pinterest. If you really like what you see subscribe to my blog and get my adventures twice a week in your mailbox.

Αν σας αρέσει αυτό που βλέπετε, να το μοιραστείτε με τους φίλους σας, ή να το αποθηκεύσετε στο Pinterest. Επισεις μπορείτε  να εγγραφείτε στο blog μου και να λαμβάνετε τις περιπέτειες  μου δύο φορές την εβδομάδα στο e-mail σας.

The Int’l Bloggers Club: Easter
Tο Διεθνές Μπλόγκερ Κλαμπ:
  Το Πασχα
<<  Back to Black                            HOME              Artwork by Georgia O’Keeffe >>
This blog is for entertainment purposes only; my DIY tutorials are not professional advice. Read my full disclaimer here.​​

I love it when I get your comments and I will reply to each and every one of them. ​


Μ ‘αρέσει όταν παίρνω τα σχόλιά σας και θα απαντήσω σε καθένα από αυτά.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Katie

Friday 14th of April 2017

Thanks for sharing these traditions. So fun to read all about Easter in Greece. I love the candles. So cute. Thanks for sharing at Monday Social.

Celeste

Sunday 28th of February 2016

I love your Easter candle tradition! That is such a fun thing for the kids (and adults!) to take part in. The symbolism of lighting the stove with the candles is really neat. I always enjoy learning about your country and traditions, Mary. It's always interesting to see how things are done in other places!

Mary

Thursday 3rd of March 2016

Celeste, it was quite an eye opener for me too. While Ilived in the States I didn't really undersand a lot of what was going on. Now, here it is at a whole other level.

Lynn Spencer

Monday 29th of February 2016

Good Morning Mary...Another lovely tour of your country and its traditions. The candles and the symbolism that surrounds them are such a lovely tradition. Lighting your gas stove and keeping that light all year..what an uplifting and reassuring imagery. I would imagine on your down days, you can look at that pilot light and take some measure of solace. I'm enjoying all the insights from your International Club. Great idea. Hugs, Lynn

Mary

Thursday 3rd of March 2016

Thank you Lynn, there is so much symbolism in all religions. And it is also that this holiday is during the Spring when everything is renewed and reawakened. The tomb which you see in the above picture is decorated with flowers that the church goers bring and the church smells wonderful from the fragrance. The church is also infused with incense.

Keri

Monday 29th of February 2016

Mary, decorating candles with presents sounds lovely!! Your candles look beautiful!! That's also sweet that children's candles are the most decorated!! Having a huge barbecue would be awesome!! I'm coming over for a visit!! Thank you from sharing your Easter tradition!!

Mary

Thursday 3rd of March 2016

Keri you are welcome to come over any time of the year. We have so many traditions at Easter time because this is the big one for us. I especially love going to church and sitting upstairs in the ladies section and listening to the hymns. There is an abundance of those during holy week. I also have a little book where I follow along. But that is another story and I'm getting carried away.

Krista

Monday 29th of February 2016

Wow! It looks like everyone celebrates. Which is absolutely wonderful. Here in the US we are celebrating Easter towards the end of March. Such interesting traditions you have and great pictures. I can almost smell the meat roasting.

Mary

Thursday 3rd of March 2016

Everyone celebrates but in their own way. Here in Greece it is the main holiday of the year and we get very involved in it. And yes the meat is the feast after 40 days of lent.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.