Skip to Content

Saving the Life Saver - Σώζοντας τον Ναυαγοσώστη

Sharing is caring!

As I was taking a walk  along the beach with the hubby, we discovered this lovely.  It was a life saver and we decided to save it.

Όπως έκανα μια βόλτα στην παραλία με το σύζυγο, ανακαλύψαμε αυτό το υπέροχο πράγμα.
A damaged life saver, Saving the Life Saver www.theboondocksblog.com
My hubby who is an avid fisherman, immediately picked it up and examined it. He noticed that it was damaged otherwise he could have used it on his boat.  

Ο σύζυγος μου ο οποίος είναι φανατικός ψαράς, αμέσως το πήρε και το εξέτασε. Παρατήρησε ότι είχε υποστεί βλάβη, διαφορετικά θα μπορούσε να το χρησιμοποιήσει στη βάρκα του.
A damage, Saving the life saver www.theboondocksblog.com
And since when are we afraid of a little damage?  We, who as partners have leaped into the world of DIY’s and are fearless in the face of defects?  We looked at each other and … game on!!  We would nurse this baby back to health!

Και από πότε φοβόμαστε μια μικρή ζημιά; Εμείς, οι οποίοι ως εταίροι έχουμε μπει  στο κόσμο του DIY και είμαστε ατρόμητοι στο πρόσωπο των ελαττωμάτων; Κοιτάξαμε ο ένας τον άλλο και … ώρα για δράση !! Θα περιποιηθούμε αυτό το μωρό πίσω στην υγεία!
adding polyester resin to the damage, Saving the life saver www.theboondocksblog.com
He applied polyester resin to the damage. And then placed the fiberglass sheet on top. Then more polyester resin to soak the sheet. These bond together to form  a  solid fiberglass material which is very strong. 

Έβαλε

 πολυεστερική ρητίνη για τη ζημία. Και στη συνέχεια τοποθέτησε το φύλλο υαλοβάμβακα από πάνω. Στη συνέχεια, έβαλε κι άλλη πολυεστερική ρητίνη να απορροφηθεί από το φύλλο. Αυτά δένουν μαζί για να σχηματίσουν ένα στερεό υλικό υαλοβάμβακα που είναι πολύ ισχυρή.
adding resin to the fiberglass, Saving the life saver www.theboondocksblog.com

Disclosure: The items below are affiliate links. If you purchase any of these products through the links, I receive a small commission, that way I can continue to provide you with lovely content.  There is no extra charge to you for purchasing through my affiliate links.

​He ended up putting three sheets of the fiberglass and then soaked them in resin. 

Κατέληξε βάζοντας τρία φύλλα του υαλοβάμβακα και στη συνέχεια τα μούσκεψε με ρητίνη.

letting it dry, Saving the Life Saver www.theboondocksblog.com
We let it dry overnight and then sanded it to get rid of the sharp edges. No more damage!

Το αφήσαμε να στεγνώσει αποβραδίς  και στη συνέχεια το τρίψαμε για να απαλλαχτούμε από τις αιχμηρές άκρες. Δεν υπάρχει πλέον η ζημιά!
Sealing it with tape, Saving the lifesaver www.theboondocksblog.com

​I sealed it with some tape for extra protection from the fiberglass. 
At this point,  he could have taken it to the boat, but he didn’t need it just yet.  He wanted it as a spare.  So we made a deal.  I would use it as decoration and when he needed it I would hand it over.  Now it was my turn to take over.

Το σφράγισα με κάποια ταινία για επιπλέον προστασία από τη υαλοβάμβακα. 

Σε αυτό το σημείο, θα μπορούσε να το πάρει για το σκάφος, αλλά δεν το χρειαζόταν ακόμα. Εκείνος το ήθελε ως ανταλλακτικό. Έτσι, κάναμε μια συμφωνία. Θα το  χρησιμοποιούσα  ως διακόσμηση και όταν το χρειαζόταν θα το έπαιρνε. Τώρα ήταν η σειρά μου να το αναλάβω.
Adding tape to the lifesaver, Saving the lifesaver www.theboondocksblog.com
I cut up an old jean dress into strips and wrpped them around the lifesaver.  And some twine and a ribbon.  You would be surprised at how much clothing I have begun to hoard ever since I started this blog.  Is this a good thing?  

Έκοψα ένα παλιό φόρεμα τζιν σε λωρίδες και τα τύλιξα γύρω από τον 

ναυαγοσώστη. Και λίγο σπάγγο και κορδέλα. Θα εκπλαγείτε πόσα ρούχα έχω αρχίσει να συσσωρεύω από τότε που ξεκίνησα αυτό το blog.  Αυτό είναι καλό πράγμα;
adding strips of denim, Saving the lifesaver www.theboondocksblog.com

​And here we have the finished product…ooops!!  Nature getting in the way of my photography session!

Και εδώ έχουμε το τελικό προϊόν … ουπς !! Η φύση  με τον τρόπο της, μπαίνει στην φωτογραφία μου!

picture taking gone wrong, Saving the lifesaver www.theboondocksblog.com

I was going for a rustic/beachy feel.  What do you think, did I achieve it?

Πήγαινα για ρουστίκ / θαλασσινή αίσθηση. Τι νομίζετε, το πέτυχα;

the repaired lifesaver, Saving the Life Saver www.theboondocksblog.com
Before:                                                            Πριν:
before repairing the lifesaver, Saving the Life Saver www.theboondocksblog.com
Repaired and decorated lifesaver, Saving the life saver, www.theboondocksblog.com
We repaired the lifesaver, a poor, lost on the beach life saver, turned it into a free wall decoration.  And if need be, the hubs has a spare lifesaver for his boat – after all he did half the work, the least I can do is share!

Επισκευάσαμε

 ένα φτωχό, χαμένο στην παραλία ναυαγοσώστη,  το μετατρέψαμε σε δωρεάν διακόσμηση τοίχου.  Και αν χρειαστεί, ο συζυγος έχει ένα ανταλλακτικό ναυαγοσώστη για το σκάφος του – Άλλωστε έκανε τη μισή δουλειά, το λιγότερο που μπορώ να κάνω είναι να το μοιραστούμε!
Picture
Repaired and decorated lifesaver, #upcycle #repurpose #lifesavermakeover #beachylook #coastaldecor #easylifesaverrepair Saving the life saver, www.theboondocksblog.com
If you like what you see, share it with your friends, or save it on Pinterest.  Above is a Pinterest worthy image!

​If you really like what you see subscribe to my blog and get my adventures twice a week in your mailbox. The form is on the sidebar and your e-mail will never be shared with a third party.

Picture
Related posts:
Σχετικά:
<<  The Anglophile Desk            HOME               Six Month Blogoversary >>
This blog is for entertainment purposes only; my DIY tutorials are not professional advice. Read my full disclaimer here.

I love it when I get your comments and I will try reply to them or visit you on your blog. ​Please do not add a hyperlink to your comment, otherwise we cannot publish it.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Jenny

Sunday 22nd of July 2018

What a great way to reuse a life saver and turn it into a cute wreath. I will be featuring this at Merry Monday in my Get Crafty post. See you at the party.

Mary

Sunday 22nd of July 2018

Thank you so much Jenny!

Keri

Monday 17th of August 2015

What a fun decoration!! Love how you wrapped it!!

Mary

Monday 17th of August 2015

Keri, nothing makes me happier than to reuse fabric scraps!!

kim

Monday 17th of August 2015

Very cute! Love that you found this, I would of done the same thing! Thank you so much for linking up to Merry Monday this week! I am sharing your post today on my G+ We hope to see you next week for another great party! Have a great week! Best, Kim

Mary

Monday 17th of August 2015

Kim thanks for visiting and your kind words. I will be sure to visit you again next week!

Elizabeth @ Rustic Maple

Tuesday 18th of August 2015

I don't think you can go wrong with denim and beach ;) Looks cute.

Mary

Tuesday 18th of August 2015

Thank you Elizabeth. The hubs and I are both happy with it!

Denise/DIY Crush

Wednesday 19th of August 2015

Awesome recycle! Love the idea of saving an otherwise unusable item! Stopping by from WAYWOW!!

Mary

Wednesday 19th of August 2015

Thanks Denise. We literally picked it up on the beach, it had washed ashore. Thanks for visiting!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.