Skip to Content

From Color to Black and White - Από το χρώμα σε ασπρόμαυρη

Sharing is caring!

Good day to all.  I have been  missing for a while because my blog was being defiant and not opening for me.  Thankfully all that is past now! I have been keeping busy working on my outdoor balcony “privacy” situations.  But I am also  getting ready to redo my daughter’s room. 

Καλημέρα σε όλους. Έλειψα για κάποιο χρονικό διάστημα, επειδή το blog μου ήταν  ατίθασο  και δεν μου άνοιγε. Ευτυχώς όλα αυτά είναι παρελθόν τώρα! Αυτές τις ημέρες ασχολούμαι με την κατάσταση του μπαλκονιού μου. Αλλά επίσης, ετοιμάζομαι να  ανανεώσω το δωμάτιο της κόρης μου.

I am in the process of reorganizing my daughter’s room.  She has a bookcase full of boxes, books and teenage stuff in general.  I had purchased some plastic boxes many years ago, and they turned out to be very sturdy – so sturdy in fact that I still have them 20 years later. Good for me, but not good for the room I am going to place it in.

Είμαι στη διαδικασία της αναδιοργάνωσης δωματίου της κόρης μου. Έχει μια βιβλιοθήκη γεμάτη κουτιά, βιβλία και εφηβικά πράγματα. Είχα αγοράσει μερικά πλαστικά κουτιά πριν από πολλά χρόνια, και κατέληξαν να είναι πολύ ανθεκτικά - τόσο ανθεκτικά  που  ακόμα τα έχω 20 χρόνια αργότερα. Καλό για μένα, αλλά δεν είναι καλό για το δωμάτιο που επρόκειτο να τα τοποθετήσω .  
As I said, I’m slowly transforming the room to make it reflect her favorite colors and personality.  She loves blue and also is a fan of black and white.  So, I decided to paint the top of the box, from color to black and white. 

Όπως είπα, σιγά σιγά μετατρέπω το δωμάτιο για να ταιριάζει με τα αγαπημένα χρώματα και την προσωπικότητά της. Αγαπά το μπλε και είναι επίσης οπαδός του μαύρου και του λευκού. Έτσι, αποφάσισα να ζωγραφίσω το πάνω μέρος του κουτιού, σε μαύρο και άσπρο.

 Yellow box before, From Color to black and white www.theboondocksblog.com
Using mod podge, I decoupaged  the sides with this lovely paper I had picked up at Micheal’s.

Χρησιμοποιώντας το mod podge (μια λευκή κόλλα), έκανα decoupage τις πλευρές με αυτό το υπέροχο  χαρτί 

περιτυλίγματος.
Decoupaging paper on the top,  From Color to black and white www.theboondocksblog.com
Decoupaged box, From Color to black and white www.theboondocksblog.com
And if we peak inside there is a burst of color, but it will not show from the outside!

Και αν κρυφοκοιτάξουμε μέσα υπάρχει μια έκρηξη από χρώμα, αλλά δεν φαίνεται από έξω!
Yellow peeking out,  From Color to black and white www.theboondocksblog.com
Mod podged plastic box,  From Color to black and white www.theboondocksblog.com
inside the yellow box,  From Color to black and white www.theboondocksblog.com
Here I have placed it on the bookcase, next to a box with the same paper.

Εδώ το έχω τοποθετήσει στην βιβλιοθήκη, δίπλα σε ένα κουτί με το ίδιο χαρτί.
The box in the bookcase,  From Color to black and white www.theboondocksblog.com
Bookcase with box,  From Color to black and white www.theboondocksblog.com
In my next post I will show you what the entire bookcase looks like. What do you think of my “new” from color to black and white box?

Στο επόμενο post μου θα σας δείξω πως μοιάζει 

ολόκληρη η βιβλιοθήκη. Τι γνώμη έχετε για το “νέο” μαυρόασπρο κουτί μου;
Related:
This blog is for entertainment purposes only; my DIY tutorials are not professional advice. Read my full disclaimer here.

I love it when I get your comments and I will reply to each and every one of them. ​
Μ ‘αρέσει όταν παίρνω τα σχόλιά σας και θα απαντήσω σε καθένα από αυτά.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Amethyst | OneSageMama

Thursday 24th of August 2017

I love how this project came out. What a difference some paper makes. #fridayfrivolity xx

Mary

Friday 25th of August 2017

It really does make a huge difference especially after so many years with the yellow.

Seana Turner

Tuesday 19th of April 2016

I love the "black and white" look. Your daughter must be so happy. What a nice Mom to organize in a pretty way:) Love repurposing and getting organized! (visiting from #BragAboutIt)

Mary

Friday 22nd of April 2016

Thanks Seana. I did this a while back but her room looks great, all her favorite colors and things hidden away.

Lynn Spencer

Wednesday 20th of April 2016

I have always loved black and white damask...so classy and works in so many situations. And I too have tons of those plastic boxes that will be around long after I'm gone. Covering them with a lovely paper is the perfect way to handle an 'unsightly' box. Thanks for sharing Mary Hugs, Lynn

Mary

Friday 22nd of April 2016

Those boxes were from when the boys were tots. Therey are incridibly sturdy but looked outdated so this did the trick. Now my girl loves having it in her room.

Julie

Wednesday 20th of April 2016

They look very classy, and I actually love the pop of bright yellow inside.

Mary

Friday 22nd of April 2016

I really like the yellow peaking out too. Thanks Julie.

Emily

Wednesday 20th of April 2016

That black and white paper is so pretty! And I love that you're able to repurpose some items you already had!

Mary

Friday 22nd of April 2016

Emily for me that is always the goal. To spend as little as possible and to recycle what I have bacause I try to be earth friendly and not add to the garbage. Of course it helps when they turn out pretty.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.