Skip to Content

Grandfather’s Chair – Η Καρέκλα του Παππού

Sharing is caring!

School is finally over!!!  Hooray for me!! (Final Exam time can be so stressful in my house – usually the worst time of the year.)  But now I can relax and enjoy my passion which is working on projects and sharing them with you.  I am working on a few projects right now…but I will have to share those after I am finished.  However I have for you an upcycle that I completed last year.  It was actually one of my first projects, and it inspired me to start upcycling. 

This is a chair that had  belonged to my father-in-law.  It has to be vintage. I told my son that he could have it once I fixed it up. I wanted to pass it on from grandfather to grandson.  As  you can see below it had seen better days. 

Το σχολείο επιτέλους τελείωσε !!! Ζήτω!!  Τελικές εξετάσεις είναι τόσο αγχωτικές στο σπίτι μου -. συνήθως η χειρότερη περίοδος του έτους. (Οι Ελληνίδες μαμάδες καταλαβαίνουν).  Αλλά τώρα μπορώ να χαλαρώσω και να απολαύσω το πάθος μου, το οποίο είναι να δημιουργώ και να τα μοιράζομαι μαζί σας. Δουλεύω πάνω σε κάποια  έργα αυτή τη στιγμή … αλλά θα πρέπει να τα μοιραστώ αφού έχω τελειώσει. Ωστόσο, έχω μια ανανέωση που ολοκλήρωσα τον περασμένο χρόνο. Ήταν πραγματικά ένα από τα πρώτα έργα μου, και αυτό με ενέπνευσε να ξεκινήσω τις ανανεώσεις.

Αυτή είναι μια καρέκλα που ανήκε στον πεθερό μου. 

Πρέπει να είναι vintage (δηλαδή πάνω από 50 χρονών). Είπα στο γιο μου ότι θα του την χαρίσω μόλις τη φτιάξω. Ήθελα να περάσει από τον παππού στον εγγονό. Όπως μπορείτε να δείτε παρακάτω είχε δει καλύτερες μέρες.
 I Spray painted it black because there was no way to hide all the scratch marks.and also because my son has a black desk.  For the seat I reupholstered using fabric from a shirt that had belonged to my son.  It had a masculine quality to it and it is a vast improvement over the green vinyl covering.

To έβαψα με μαύρο σπρέι, επειδή δεν υπήρχε άλλος τρόπος για να κρύψω όλες τις γρατσουνιές, αλλά και επειδή ο γιος μου έχει ένα μαύρο γραφείο. Το κάθισμα το κάλυψα χρησιμοποιώντας ύφασμα από ένα πουκάμισο που ανήκε στο γιο μου. Είχε αρσενική ιδιότητα και είναι μια τεράστια βελτίωση σε σχέση με το πράσινο βινύλιο κάλυψη.
Seat of chair upholstered with flannel, Grandfather's Chair www.theboondocksblog.com
Now it looks like a new chair. It’s simple and it is perfect for my son’s office area.  He likes it, how about you? 

Τώρα μοιάζει με μια νέα καρέκλα. Είναι απλή και είναι ιδανική για χώρο του γραφείου του γιου μου. Του αρέσει, εσείς τι λέτε;

If you like what you see, share it with your friends, or save it on Pinterest. If you really like what you see subscribe to my blog and get my adventures twice a week in your mailbox.

Αν σας αρέσει αυτό που βλέπετε, να το μοιραστείτε με τους φίλους σας, ή να το αποθηκεύσετε στο Pinterest. Επισεις μπορείτε  να εγγραφείτε στο blog μου και να λαμβάνετε τις περιπέτειες  μου δύο φορές την εβδομάδα στο e-mail σας.

You may also like:
Επίσης θα σας 
αρέσει: 
 << Black and White Bookcase               HOME          My Friend Google Translate  >>  

This blog is for entertainment purposes only; my DIY tutorials are not professional advice. Read my full disclaimer here.

I love it when I get your comments and I will reply to each and every one of them. ​
Μ ‘αρέσει όταν παίρνω τα σχόλιά σας και θα απαντήσω σε καθένα από αυτά.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Anne

Monday 22nd of June 2015

Great upcycling! There is not way to do it better. xxx Anne.

Mary

Monday 22nd of June 2015

Thanks so much Anne, and thanks for all the support!

Lorin

Thursday 8th of March 2018

I love that you use his shirt for the fabric on the chair makeover, such a great idea. Everybody has something that's kicking around like that. You don't want to toss it because it in good shape or you just love but can't wear any more. So smart!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.