Skip to Content

How I Easily Solved the Glass Blocks Problem - Πώς Έλυσα με Ευκολία το Πρόβλημα των Υαλότουβλων

Sharing is caring!

I have a problem in my living room with the Glass Blocks on the wall.   Today I’m going to show you how I easily solved my glass blocks problem. This is what it looked like before.

Έχω ένα πρόβλημα στο σαλόνι μου με τα υαλότουβλα στον τοίχο. Σήμερα θα σας δείξω πώς έλυσα  εύκολα το πρόβλημα των υαλότουβλων. 

Glass blocks, before, How I Easily Solved the Glass Blocks Problem www.theboondocksblog.com
Now you are all probably wondering what is the problem?  Take a look at the picture below.  Do you see that glare of light behind thewall unit?  That is my problem. In the winter this glass block window allows warmth and light into the room which is very welcome.

Τώρα πιθανότατα αναρωτιέστε ποιο είναι το πρόβλημα; Ρίξτε μια ματιά στην παρακάτω εικόνα. Βλέπετε tη λάμψη του φωτός πίσω από τo σύνθετο; Αυτό είναι το πρόβλημά μου. Το χειμώνα αυτό το παράθυρο από υαλότουβλα επιτρέπει τη ζεστασιά και το φως μέσα στο δωμάτιο.

Living Room with glare from window, How I Easily Solved the Glass Blocks Problem www.theboondocksblog.com
But in the summer it is blinding and causes pain to the eyes. Remember I live in Greece the land of the blinding sun!  And I do not exaggerate. You see that TV in the corner?  It is very hard to watch with all that light coming in.  Is that a good thing?  Maybe I don’t need to watch TV?  That is a topic for another post! Excuse the awful photos but this actually shows just how bad it can get when the curtains are drawn. 

Αλλά το καλοκαίρι είναι εκτυφλωτικό και προκαλεί πόνο στα μάτια. Θυμηθείτε πως  μένω στην Ελλάδα, τη γη του ήλιο που θαμπώνει! Και δεν υπερβάλλω. Βλέπετε τη τηλεόραση στη γωνία; Είναι πολύ δύσκολο να βλέπω κάτι με το φως που μπαίνει στο  δωμάτιο. Είναι αυτό ένα καλό πράγμα; Ίσως δεν χρειάζεται να βλέπω τηλεόραση; Αυτό είναι ένα θέμα για μια άλλη μέρα! Συγχωρήστε τις απαίσιες φωτογραφίες, αλλά αυτό δείχνει πραγματικά πόσο δύσκολα ειναι όταν σύρονται οι κουρτίνες.

Close up of glare,How I Easily Solved the Glass Blocks Problem www.theboondocksblog.com
I didn’t want to add a curtain to the window because it would have looked out of place there.The wall  unit is black metal and wood.  Not exactly cottage decor.  I also did not want to add blinds. I just wanted an easy fix.  And here is where I found it. This is a slim piece of wood that was left over from when we had installed trim on the doors. The nice part about it is that it is pliable. ​

Δεν ήθελα να προσθέσω μια κουρτίνα στο παράθυρο, γιατί δεν θα ταίριαζε.Το  σύνθετο  είναι μαύρο μέταλλο και ξύλο. Όχι ακριβώς εξοχική στυλ διακόσμηση. Επίσης, δεν  ήθελα να προσθέσω ρολά,  Ήθελα απλώς μια εύκολη λύση. Και εδώ είναι που τη βρήκα. Αυτό είναι ένα λεπτό κομμάτι ξύλου που είχε απομείνει από όταν είχαμε εγκαταστήσει τελειώματα στις πόρτες. Το καλό με αυτό το ξύλο  είναι ότι είναι  εύκαμπτο. 

Piece of wood trim, How I Easily Solved the Glass Blocks Problem www.theboondocksblog.com
I took some leftover fabric and cut it into strips. Lots of strips. I believe it was once a tablecloth. 

Πήρα κάποιο ύφασμα και το έκοψα σε λωρίδες. Πιστεύω ότι κάποτε ήταν   τραπεζομάντιλο.

Fabric scraps, How I Easily Solved the Glass Blocks Problem www.theboondocksblog.com
Fabric scraps length,How I Easily Solved the Glass Blocks Problem www.theboondocksblog.com
And then I tied them onto the wood in a haphazard sort of fashion. 

Και μετά τα έδεσα πάνω στο ξύλο με ένα τυχαίο τρόπο.

Tying the fabric scraps onto the wood trim, How I Easily Solved the Glass Blocks Problem www.theboondocksblog.com
I bent the wood a bit, and wedged it into the opening of the window, like this. 

Λύγισα το ξύλο και το σφήνωσα στο άνοιγμα του παραθύρου.

Filtered Light, How I Easily Solved the Glass Blocks Problem www.theboondocksblog.com
Now it may not look like much cover in the photo but believe me when I say that it let’s in just enough light without glare and without my having to wear sunglasses indoors. 

Μπορεί να μη μοιάζει σαν αρκετό κάλυμμα στη φωτογραφία, αλλά πιστέψτε με όταν λέω ότι αφήνει  αρκετό φως χωρίς αντηλιά και χωρίς να χρειαζομαι γυαλιά ηλίου σε εσωτερικούς χώρους.

Filtering the bright light, How I Easily Solved the Glass Blocks Problem www.theboondocksblog.com
And I now have shabby chic curtain. Or can I call it a deconstructed, non-curtain? Well, whatever it’s called,  I think it looks kind of cool up there.  

Και τώρα εχω μια κουρελιάρικη σικ κουρτίνα. Ή μπορώ να το ονομάσω μια αποδομημένη,  κουρτίνα; Λοιπόν, ότι ονομάζεται, νομίζω ότι φαίνεται το δροσερό και ανεπανάληπτο.

Night view, How I Easily Solved the Glass Blocks Problem www.theboondocksblog.com
It’s hard to photograph up there in that corner, so I can show off my pretty bottles and frosted jars. 

Είναι δύσκολο να φωτογραφίσω αυτή τη γωνιά, ώστε να μπορώ να αναδείξω τα μπουκάλια μου και τα βάζα.

Night view with bottles and vases, How I Easily Solved the Glass Blocks Problem www.theboondocksblog.com
This is what it actually looks like in the morning light.  You can see that the “curtain” is doing its’ job filtering the light. It is so dark, that it’s hard to photograph.

Έτσι φαίνεται πραγματικά στο πρωινό φως. Μπορείτε να δείτε ότι η “κουρτίνα” κάνει τη δουλειά της και φιλτράρει το φως. Είναι τόσο σκοτεινά, μου είναι δύσκολο να το φωτογραφίσω.

Morning light filtered in, How I Easily Solved the Glass Blocks Problem www.theboondocksblog.com
Using fabric scraps and wood trim to filter out the light of a glass block window, How I Easily Solved the Glass Blocks Problem www.theboondocksblog.com
This was a ten minute fix!  And it easily solved the glass blocks problem! Now I can relax on my couch without worrying that I’ll go blind. from all that light.  And in the winter I just  remove it. An easy way to filter the light and such a frugal repurpose! What would you have done to cover up that blinding light?

Αυτή ήταν μια λύση δέκα λεπτών! Και έτσι έλυσα  εύκολα το πρόβλημα των υαλότουβλων! Τώρα μπορώ να χαλαρώσω στον καναπέ μου, χωρίς να ανησυχω ότι θα τυφλωθώ. από το φως. Και το χειμώνα το αφαιρώ. Τόσο εύκολη και λιτή επαναπροσδιόριση!  Εσείς τι θα κάνατε για να καλύψετε αυτό το εκτυφλωτικό φως;

If you like what you see, share it with your friends, or save it on Pinterest. If you really like what you see subscribe to my blog and get my adventures twice a week in your mailbox.

Αν σας αρέσει αυτό που βλέπετε, να το μοιραστείτε με τους φίλους σας, ή να το αποθηκεύσετε στο Pinterest. Επισεις μπορείτε  να εγγραφείτε στο blog μου και να λαμβάνετε τις περιπέτειες  μου δύο φορές την εβδομάδα στο e-mail σας.
Picture
Disclosure: The items below are affiliate links and link to Amazon.com. If you purchase any of these products through the links, I receive a small commission, that way I can continue to provide you with lovely content.  There is no extra charge to you for purchasing through my affiliate links.​
You may also like:
Επίσης θα σας 
αρέσει:
 << The Lopsided Summer Wreath      HOME       Sweet Inspiration Link Party #10 >>                                              
This blog is for entertainment purposes only; my DIY tutorials are not professional advice. Read my full disclaimer here.

I love it when I get your comments and I will reply to each and every one of them. ​
Μ ‘αρέσει όταν παίρνω τα σχόλιά σας και θα απαντήσω σε καθένα από αυτά.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Ivory

Monday 22nd of August 2016

Creative, lovely, and you problem solved all at once. Great idea, I love it.

Mary

Sunday 28th of August 2016

The easier the better in my opinion. Thank you Ivory.

Dalia

Thursday 9th of June 2016

Sometimes I am baffled at the placement of things. What was the architect thinking, putting a glass-cube Window in that position, wouldn't a normal window in the centre of the wall have made more sense? It would have looked pretty with a curtain. But I applaud your creative solution with this awkward window.

Mary

Thursday 9th of June 2016

You are so right Dalia. What were those architects thinking. And I had to assemble the wall unit to work around that hole in the wall. At least I have pretty glass doors to let the light in when I choose to . Thanks for dropping in.

Krista

Thursday 9th of June 2016

It made a huge difference and it looks good. You certainly have a knack for re-purposing. I like the light and have quite a few windows in my living room and dining room. But like you the morning sun in the summer can be brutal or blinding. I think you figured out an awesome solution. p.s. I am glad you included the complete picture of your living room. I can see many of the projects you have done over this past year and how it all fits together.

Mary

Saturday 11th of June 2016

Thanks Krista. Gotta save that eye sight. As for the living room, when I look at it in a photo it looks so busy. Maybe it's time to start removing some things, at least for now. But I'll tell you since I pared down the colors it looks so much better. I used to have lots of bordeaux in there and it was too much.

Florence

Thursday 9th of June 2016

That is so cute Mary! I love the torn strips look & have always wanted to try it on something. It does the trick on your window! And lucky was that that you just happened to have that piece of wood?

Mary

Tuesday 14th of June 2016

Yes Florence I was lucky to have that piece of wood and it bends beautifully.

Keri

Thursday 9th of June 2016

Mary, I love your solution to the blinding light. I like that you didn't have to go out and buy anything but just used what you had; those are the best projects! I think these curtains are very pretty!!

Mary

Tuesday 14th of June 2016

Easy peasy and cheap! The best combination Keri! ;)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.