Skip to Content

The Red Waterproof Stool - Το Κόκκινο Αδιάβροχο Σκαμνί

Sharing is caring!

And so in the spirit of moving forward and renewal, I have decided after many years of neglect to take care of this poor stool that has been sitting in the corner looking all rusty and sad.  Have I developed a stool obsession lately?  This is the tale of the red waterproof stool.

Και έτσι στο πνεύμα του να προχωρήσουμε μπροστά και της ανανέωσης, έχω αποφασίσει μετά από πολλά χρόνια εγκατάλειψης να ασχοληθώ με αυτό το φτωχό σκαμνί που κάθετε στη γωνία  όλο σκουριά και λυπημένο. Μήπως έχω αναπτύξει μια εμμονή με σκαμνία τον τελευταίο καιρό;

The legs were full of rust and in bad shape.  I chose to paint them using a metallic color mixed in with a beige craft paint. The result was a pearly sort of finish which looks fantastic! It’s kind of difficult to see in this picture but it is not a hard metallic color at all.

Τα πόδια ήταν γεμάτο σκουριά και σε κακή κατάσταση. Επέλεξα να τα βάψω χρησιμοποιώντας ένα μεταλλικό χρώμα ανακατεμένο με ένα μπεζ χρώμα τεχνών. Το αποτέλεσμα ήταν ένα περλέ είδος που φαίνεται φανταστικό! Είναι κάπως δύσκολο να δείτε σε αυτή την εικόνα, αλλά δεν είναι ένα σκληρό μεταλλικό χρώμα.
The seat was ripped in many spots.  I rummaged through my fabric scraps box (yes, any self respecting DIYer has one of those ) and I found  this:

Το κάθισμα ήταν σχισμένο σε πολλά σημεία. Έψαξα μέσα στο κουτί με αποκόμματα  από ύφασμα (ναι, κάθε “Καν το μόνος σου” που σέβεται τον εαυτό του έχει ένα από αυτά) και βρήκα αυτό:
Using fabric from an old umbrella to uphoster the seat, The Red Waterproof Stool www.theboondocksblog.com
It is waterproof fabric which was salvaged from an old umbrella. Why do I need water proof fabric?  Because this lovely stool spends a great deal of time in the bathroom, which is cold and wet and … well, you get the idea!

Είναι αδιάβροχο ύφασμα που διασώθηκε από μια παλιά ομπρέλα. Γιατί χρειάζομαι αδιάβροχο ύφασμα; Επειδή αυτό το υπέροχο σκαμνί περνά πολύ χρόνο στο μπάνιο, το οποίο είναι ψυχρό και υγρό και … καλά, πιάνεται το νόημα!
The umbrella, The Red Waterproof Stool www.theboondocksblog.com
And now for the big moment!

Και τώρα για τη μεγάλη στιγμή!
Let’s take a moment to admire those lovely legs! I think this picture shows the actual color and the pearly effect.

Ας πάρουμε μια στιγμή για να θαυμάσουμε αυτά τα όμορφα πόδια! Νομίζω ότι αυτή η εικόνα δείχνει το πραγματικό χρώμα και το περλέ αποτέλεσμα.
Closeup, The Red Waterproof Stool www.theboondocksblog.com
Top of seat, The Red Waterproof Stool www.theboondocksblog.com
Before:                                      Πριν:
After:                                         Μετά: 
Now it will be proud to hang out in the bathroom, and not have to worry about getting moldy or wet ! And as a bonus it matches the tiles.

Τώρα θα είναι υπερήφανο να κάθετε στο μπάνιο, και δεν χρειάζεται να ανησυχεί για το αν θα γίνει μουχλιασμένο ή βρεγμένο! 

Και ως ένα μπόνους ταιριάζει με τα πλακάκια.
If you like what you see, share it with your friends, or save it on Pinterest.  Above is a Pinterest worthy image!

​If you really like what you see subscribe to my blog and get my adventures twice a week in your mailbox. The form is on the sidebar and your e-mail will never be shared with a third party.

Other posts with paint:
Κι άλλες προτάσεις  με μπογιά:
 <<  A Corner of my Balcony           HOME                                    Zeuses Wrath  >>

This blog is for entertainment purposes only; my DIY tutorials are not professional advice. Read my full disclaimer here.

I love it when I get your comments and I will try reply to them or visit you on your blog. ​Please do not add a hyperlink to your comment, otherwise we cannot publish it.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Audrey Zumwalt

Friday 27th of November 2015

Very nice job Mary. Looks really pretty in your bathroom.

Mary

Saturday 28th of November 2015

Thanks Audrey. I always try to use things that I have at home. When I say frugal I mean really frugal. I was lucky I had this old umbrella.

Christina Makri

Tuesday 8th of September 2015

Οκ έγινε καινούργιο και το ύφασμα είναι τόσο χαρούμενο!!!! Μπράβο!

Mary

Tuesday 8th of September 2015

Χριστίνα, ευχαριστω που πέρασες από δω, και το πιο σημαντικό είναι ότι το έκανα οικονομικά!

[email protected]

Monday 5th of October 2015

Mary you're genius! I would have NEVER thought of using the fabric of an old umbrella! That's just amazing! And the fabric is so nice as well! What a transformation!!!

Mary

Monday 5th of October 2015

Katrin the umbrella is from when I used to work for a textile company many years ago. So it has special signifigance. And don't we want to surround ourselves with things that have meaning?

Julie

Monday 5th of October 2015

Hi Mary, What a great makeover you did with covering the stool with pretty fabric from the umbrella. That was so creative of you. Thanks fir sharing this at Cooking and Crafting with J&J. I'm now following you on Twitter and Pinterest. Julie

Mary

Tuesday 6th of October 2015

Julie thank you for your visit. The umbrella was very special but it was old, and broken, however the fabric was still holding up well.

Debbie

Wednesday 7th of October 2015

I would never think of reusing fabric from an umbrella, Mary. Lovely result! Thanks for sharing it on #tiptuesday.

Mary

Thursday 8th of October 2015

Debbie, the stool is used in the bathroom which is all wet so it was the natural choice since the umbrella is water proof. Thanks for hopping on over.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.