Skip to Content

Flowers for Spring in Greece – Int’l Bloggers Club Challenge

Sharing is caring!

It’s that time of the month again when I get together with my friends from the International Bloggers Club and we compare notes from different parts of the world. In January we looked at Valentines Breakfast, and last month it was Easter traditions.  This month’s theme is Flowers for Spring.

Έφτασε πάλι ο καιρός για το Διεθνές Bloggers Club,όπου μια ομάδα τεσσάρων μπλόγκερ από διαφορετικά μέρη του κόσμου συναντιούνται και συγκρίνουν τα έθιμα τους. Τον Ιανουάριο κοιτάξαμε το πρωινό του Αγίου Βαλεντίνου, και τον περασμένο μήνα ήταν οι παραδόσεις του Πάσχα. Αυτό το μήνα θέμα εχουμε τα λουλούδια της άνοιξης.

Originally I had planned to talk about our national flower which in Greece is the Bear’s Breeches or Akanthos.  The problem is that no matter how many gardeners or florists I went to, not one was familiar with it. I’m guessing maybe it grows in the northern parts of the country or it has another name.  Or maybe it’s a conspiracy to fool me.  Anyway I am showing you this picture to satisfy your curiosity.

Αρχικά είχα προγραμματίσει να μιλήσω για το εθνικό μας λουλούδι, η Άκανθος. Το πρόβλημα είναι ότι σε όσα ανθοπωλεία πήγα, ούτε ένας δεν ήταν εξοικειωμένος με αυτό το λουλούδι. Υποθέτω ίσως αναπτύσσεται στα βόρεια της χώρας ή έχει άλλο όνομα. Ή ίσως είναι μια συνωμοσία για να με ξεγελάσει. Τέλος πάντων σας δείχνω αυτή την εικόνα για να ικανοποιήσω την περιέργειά σας.
Bear's Breeches or Akanthos flower
But I’m not worried that I couldn’t find the Bear because my town is full of flowers.  Even this early on in spring!  And so I took my trusty camera and went for a walk around the town. What I noticed right away was the balconies…

Αλλά δεν ανησυχώ που δεν μπορούσα να βρω την Άκανθος, επειδή η πόλη μου είναι γεμάτη λουλούδια. Ακόμα και τόσο νωρίς στην άνοιξη! Και έτσι πήρα την έμπιστη φωτογραφική μηχανή μου και πήγα μια βόλτα μεσ’ την πόλη. Αυτό που παρατήρησα αμέσως ήταν τα μπαλκόνια … 

flowers on balcony - Flowers of Spring in Greece Int'l Bloggers Club Challenge www.theboondocksblog.com
Flowers on balcony, Flowers for Spring in Greece Int'l Bloggers Club Challenge www.theboondocksblog.com
Flowers on balcony Flowers for Spring in Greece Int'l bloggers club challenge www.theboondocksblog.com
Planters everywhere!  On fences…

Γλάστρες παντού! Στις περιφράξεις …

Planters on fence Flowers for Spring in Greece It'l Bloggers Club Challenge www.theboondocksblog.com
And on the window ledges.

Και στα περβάζια.

planters on ledge Flowers for Spring in Greece Int'l Bloggers Club Challenge www.theboondocksblog.com
 Flowers sprout out of the cement…

Λουλούδια φυτρώνουν από το τσιμέντο …

Flowers for Spring in Greece Int'l bloggers club challenge www.theboondocksblog.com
…and even through makeshift fences in construction sites. 

… Και ακόμη και μέσα από περιφράξεις σε οικοδομές.

Flowers for Spring Int'l bloggers club challenge www.theboondocksblog.com
The streets are full of color!

Οι δρόμοι είναι γεμάτοι χρώμα!

Flowers for Spring in Greece Int'l bloggers club challenge www.theboondocksblog.com
Flowers for Spring in Greece Int'l bloggers club challenge www.theboondocksblog.com
Floers for Spring in Greece Int'l Bloggers Club Challenge  www.theboondocksblog.com
And the bushes are blooming!

Και οι θάμνοι ανθίζουν!

Flowers for Spring in Greece Int'l bloggers blog challenge www.theboondocksblog.com
And the best part?  I walk down the street, and unlike the New York train smell that I remember, there is a fragrant aroma in the air. No matter how many times I experience this I will never get used to the lovely perfume of the flowers.  

Και το καλύτερο; Περπατάω στο δρόμο, και σε αντίθεση με την μυρωδιά του προστιακού δικτύου της Νέας Υόρκης που θυμάμαι, υπάρχει ένα ευωδιαστό άρωμα στον αέρα. Δεν έχει σημασία πόσες φορές το έχω βιώσει, ποτέ δεν θα συνηθίσω το υπέροχη άρωμα των λουλουδιών.
Flowers for Spring in Greece Int'l bloggers club challenge www.theboondocksblog.com
Flowers for Spring in Greece Int'l bloggers club challenge www.theboondocksblog.com
Flowers everywhere, even on the tables at the cafes!

Λουλούδια παντού, ακόμη και στα τραπέζια στις καφετέριες!

Flowers for Spring in Greece Int'l bloggers club challenge www.theboondocksblog.com
I didn’t find the Bear’s Breeches but instead I found a rainbow of colors and scents. Happy Spring everyone.   Now you all tell me, do you know what the national flower of your area is?  Or is this just a conspiracy to confuse us? I would highly recommend for Greece they should make it Basil or Oregano!  And yes I know they aren’t flowers but they are everywhere. 

Δεν βρήκα την Άκανθος, αλλά αντί αυτό βρήκα ένα ουράνιο τόξο από χρώματα και αρώματα. Τώρα πείτε μου, το ξέρατε ότι η Άκανθος είναι το εθνικό λουλούδι της περιοχής μας; Η μήπως θα επρεπε να ειναι ο Βασιλικός, ή η Ρίγανη; Θα είναι μια συνωμοσία για να μας μπερδεύουν;

Happy spring to everyone! Be sure to check out my friends’ posts below to see what  ̶n̶a̶t̶i̶o̶n̶a̶l̶  flowers for spring they have in their areas. 

Καλή άνοιξη σε όλους!  Τώρα επισκεφθείτε τις φίλες μου παρακάτω για να δείτε τα λουλούδια της άνοιξης που έχουν στις περιοχές τους.


P.S.  The mystery has been solved, thanks to Two Plus Cute who told me that the Greek National Flower is actually a wildflower.  So that’s why I don’t see it in florist shops. Now I’ll have to scour the countryside!!


Υ.Γ. Το μυστήριο λύθηκε, χάρη στην Two Plus Cute η οποία μου είπε ότι το ελληνικό εθνικό λουλούδι είναι στην πραγματικότητα ένα αγριολούλουδο. Έτσι αυτός είναι ο λόγος που δεν το βλέπουμε σε ανθοπωλεία. Τώρα θα πρέπει να ψάχνω στην εξοχή !!
If you like what you see, share it with your friends, or save it on Pinterest. If you really like what you see subscribe to my blog and get my adventures twice a week in your mailbox.

Αν σας αρέσει αυτό που βλέπετε, να το μοιραστείτε με τους φίλους σας, ή να το αποθηκεύσετε στο Pinterest. Επισεις μπορείτε  να εγγραφείτε στο blog μου και να λαμβάνετε τις περιπέτειες  μου δύο φορές την εβδομάδα στο e-mail σας.

The Int’l Bloggers Club:  Flowers for Spring  
Tο Διεθνές Μπλόγκερ Κλαμπ:
 Λουλούδια της Άνοιξης 
<< Carnival in Greece               HOME             The Stars and the Moon in a Frame >>

This blog is for entertainment purposes only; my DIY tutorials are not professional advice. Read my full disclaimer here.


I love it when I get your comments and I will reply to each and every one of them. ​
Μ ‘αρέσει όταν παίρνω τα σχόλιά σας και θα απαντήσω σε καθένα από αυτά.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Julie Briones

Tuesday 16th of April 2019

So many different and gorgeous flowers, Mary! Thanks for sharing at Homestyle Gathering, my friend!

Mary

Wednesday 17th of April 2019

Thank you Julie for dropping by.

Celeste

Sunday 27th of March 2016

Mary, I love getting to see all the pictures of your country. It's always so beautiful, and spring is definitely no exception. All of those flowers look so beautiful and colorful! Right now we have crocuses and daffodils blooming here, nature's way of saying goodbye winter, hello spring!

Mary

Monday 28th of March 2016

Its great to wlecome spring with a burst of color. I know you get lots of snow in your area, so this will be a welcome change for you! We really like to decorate with flowers here in Greece.

TwoPlusCute

Sunday 27th of March 2016

Ohh, how pretty! :D The bulbs have barely sprouted here and it's so nice (and bitter sweet) to see all your beautiful photos. Acanthus, with its long story (inspiring the elaborate Corinthian style), is a wild flower and that may be why the florists didn't know about it (though they should...)

Mary

Monday 28th of March 2016

I was starting to suspect that, and you just confirmed it for me. Now I'm walking around all day on the lookout for this flower... because I will not rest until I actually see one. Thank you for solving that mystery!!

Keri

Monday 28th of March 2016

Mary, thank you for showing the beautiful flowers in your region of the world!! I can just imagine what a refreshing and lovely sight walking down the street must be!! The flowers in your town look spectacular and I wouldn't be worried that you couldn't locate the Bear's Breech because you have more than enough loveliness without it. Awesome pictures by the way!!

Mary

Monday 28th of March 2016

Keri it was such a shock for me when I first moved here to walk down the street and not have that metal smell that I remembered from the NY trains. Here it was as if I was in the perfume section of Macy's.

Katrin

Monday 28th of March 2016

Mary, Springtime in Greece is so colourful and happy! Just like in Spain! I love all the beautiful flowers in all their colours you've shown us and can imagine all the nice scents walking around! Here there's one, called "Dama de noche", it's a bush that smells at night, it's amazing!

Mary

Monday 28th of March 2016

So many similarities Katrin. We both have the seas near to us and flowers everywhere. I think we also have the one you mention that smells at night. So much in common! Even the building you showed us in your post looked like it could have belonged in Greece

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.